Thực hiện thủ tục khai bổ sung nếu đủ cơ sở xác định chỉ tiêu số lượng, đơn giá phù hợp

16:00 | 07/09/2021

(HQ Online) - Theo Tổng cục Hải quan, trong trường hợp có đủ cơ sở xác định việc khai bổ sung các chỉ tiêu số lượng, đơn giá là phủ hợp có căn cứ thì cơ quan Hải quan sẽ thực hiện thủ tục khai bổ sung cho doanh nghiệp theo quy định.

Hướng dẫn khai bổ sung và nộp bản chính chứng nhận xuất xứ hàng hóa
Khai bổ sung phí bản quyền đảm bảo phân bổ hết cho hàng chịu khoản phí đó
Kê khai lại mã số hàng hoá có thể bị xử phạt vi phạm hành chính tuỳ vào từng trường hợp cụ thể
Khai bổ sung mã số hàng hóa có bị xử phạt vi phạm hành chính?

Trước vướng mắc của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trong quá trình xử lý hồ sơ của Công ty TNHH Công nghiệp Vinh Tài liên quan đến việc điều chỉnh tờ khai hải quan.

Để hướng dẫn Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện đúng quy định, theo Tổng cục Hải quan, tại khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan 2014 quy định người khai hải quan xác định có sai sót trong việc khai hải quan được thực hiện khai bổ sung trong các trường hợp sau: “ Đối với hàng hóa đã được thông quan: trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước thời điểm cơ quan Hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, trừ trường hợp nội dung khai bổ sung liên quan phép XNK; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm.

Quá thời hạn quy định tại điểm a và điểm b khoản này, người khai hải quan mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”.

Khoản 1 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC và khoản 2 Điều 12 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan cũng quy định cụ thể về các trường hợp khai bổ sung.

Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV1 kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. 	Ảnh: L.Linh
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV1 kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: L.Linh

Theo đó, đối chiếu với các quy định hiện hành, liên quan đến vướng mắc trong xử lý hồ sơ đối với chỉ tiêu thông tin về số lượng, đơn giá của Công ty TNHH Công nghiệp Vinh Tài thì người khai hải quan có trách nhiệm thực hiện thủ tục khai bổ sung theo quy định và nộp các chứng từ liên quan đến việc khai bổ sung qua hệ thống (như: hợp đồng, phụ lục hợp đồng, hợp đồng kinh tế, hóa đơn thương mại đã được sửa đổi, bổ sung; giấy phép của Bộ Quốc phòng về nhập khẩu hàng hóa phục vụ nhiệm vụ quốc phòng có kèm theo hồ sơ cụ thể về số lượng, đơn giá các hàng hóa nhập khẩu...) để chứng minh số lượng, đơn giá tại thời điểm đăng ký tờ khai sai khác so với thực tế hàng hóa NK.

Sau đó, công chức Hải quan được phân công sẽ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ bổ sung theo quy định, đối chiếu với thông tin khai báo trên Hệ thống; trên cơ sở kết quả kiểm tra, đề xuất chi cục trưởng phê duyệt hình thức xử lý (chấp nhận không chấp nhận) đối với nội dung khai bổ sung của người khai hải quan.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin khai sửa đổi, bổ sung tại chỉ tiêu số lượng, đơn giá trên tờ khai hải quan điện tử với bộ hồ sơ NK và bộ hồ sơ đề nghị khai sửa đổi, bổ sung do Công ty TNHH Công nghiệp Vinh Tài nộp, xuất trình. Trường hợp đủ cơ sở xác định việc khai bổ sung các chỉ tiêu số lượng, đơn giá là phù hợp có căn cứ thì thực hiện thủ tục khai bổ sung cho DN theo quy định.

Nụ Bùi