Khai bổ sung phí bản quyền đảm bảo phân bổ hết cho hàng chịu khoản phí đó

15:23 | 14/06/2021

(HQ Online) - Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan đối với thắc mắc của Công ty TNHH ECOLAB Việt Nam liên quan đến việc kê khai phí bản quyền.

Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian giảm các khoản phí, lệ phí
Tiếp tục giảm phí, lệ phí cho nhiều lĩnh vực

Theo Tổng cục Hải quan các quy định liên quan đến khai bổ sung phí bản quyền đã được nêu rõ tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 39/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính; khoản 3 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT- BTC; điểm b khoản 3 Điều 7 Thông tư 06/2021/TT-BTC ngày 22/1/2021 của Bộ Tài chính.

Theo đó, để khai bổ sung phí bản quyền người khai hải quan phải khai bổ sung về sung các chỉ tiêu thông tin của tờ khai hải quan điện tử theo mẫu số 04 hoặc mẫu số 05 Phụ lục 2 Thông tư 39/2018/TT-BTC và nộp các chứng từ liên quan đến việc khai bổ sung qua hệ thống.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long (Hà Nội). Ảnh: N.Linh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long (Hà Nội). Ảnh: N.Linh

Trường hợp khai bổ sung trên tờ khai hải quan giấy nộp 2 bản chính văn bản đề nghị khai bổ sung theo mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục 5 ban hành kèm Thông tư 39/2018/TT-BTC và 1 bản chụp các chứng từ liên quan đến việc khai bổ sung.

Loại chứng từ cụ thể tùy thuộc vào hồ sơ của DN (ví dụ: Chứng từ đề nghị thanh toán của đối tác, các biên bản xác nhận khoản phải thanh toán, chứng từ thanh toán...). Thời hạn nộp thuế thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 7 Thông tư 06/2021/TT BTC.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, trường hợp khai bổ sung phí bản quyền sau thông quan cho số lượng tờ khai hải quan NK lớn, số lượng dòng hàng cần khai báo bổ nhiều thì người khai hải quan kê khai nộp bổ sung khoản phí bản quyền theo bảng kê khai sung tổng hợp các tờ khai phải khai báo trên cùng một tờ khai bổ sung đảm bảo nguyên tắc trị giá khoản phí bản quyền được phân bổ hết cho hàng hóa NK chịu khoản phí đó.

Cơ quan Hải quan nơi tiếp nhận hồ sơ khai bổ sung kiểm tra hồ sơ khai báo và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu. Việc khai bổ sung phí bản quyền phải thực hiện tại chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan NK.

Nụ Bùi