Thống nhất thực hiện thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp đối với mặt hàng đường mía

11:22 | 04/03/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất các quy định, hướng dẫn về việc áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp tạm thời đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan.

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ chống bán phá giá đường Thái Lan
Áp thuế chống bán phá giá đường Thái, đường Việt tăng sức bật
Đường Thái Lan bị áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp gần 34%

Cơ quan Hải quan nhận được Quyết định số 477/QĐ-BCT ngày 9/2/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp tạm thời đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan nhận thấy đây là lần đầu phát sinh việc áp dụng đồng thời 2 loại thuế nhập khẩu bổ sung. Do vậy, Tổng cục Hải quan hướng dẫn để các đơn vị trong toàn Ngành thực hiện thống nhất.

Theo đó, Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan tỉnh, thành phố căn cứ Quyết định số 477/QĐ-BCT kèm theo Thông báo của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp tạm thời để thực hiện trong vòng 120 ngày, kể từ ngày 16/2/2021 đến hết ngày 15/6/2021 (trừ khi được gia hạn theo quy định của pháp luật).

Đồng thời, các cục hải quan tỉnh, thành phố cần hướng dẫn tổ chức, cá nhân NK hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng đồng thời thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp theo Quyết định số 477/QĐ-BCT thực hiện khai báo 2 loại thuế nêu trên theo bảng mã thuế suất thuế chống bán phá giá dùng trong VNACCS theo quy định với mức thuế là tổng mức thuế của thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp theo Quyết định số 477/QD-BCT.

Chi cục HQCK Hà Tiên ( Kiên Giang) kiểm tra đường nhập khẩu
Công chức Chi cục HQCK Hà Tiên ( Kiên Giang) kiểm tra đường nhập khẩu.

Trên cơ sở mức thuế chống trợ cấp theo Quyết định số 477/QĐ-BCT, công chức hải quan lập phiếu để xuất trình lãnh đạo chi cục thực hiện điều chinh số giảm thuế chống bán phá giá, tăng số thuế chống trợ cấp tương ứng số tiền thuế giảm của thuế chống bán phá giá. Căn cứ phiếu đề xuất được phê duyệt, công chức hải quan cập nhật vào hệ thống kế toán thuế tập trung và in thông báo gửi cho tổ chức, cá nhân NK.

Đối với các tờ khai hải quan đăng ký kể từ ngày 16/2/2021 (ngày có hiệu lực của Quyết định số 477/QĐ-BCT) nhưng tổ chức, cá nhân NK chưa khai báo mức thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, cơ quan Hải quan thực hiện rà soát, thông báo đề DN thực hiện khai báo bổ sung thuế theo quy định.

Trường hợp mặt hàng NK có mã số HS và mô tả như quy định tại điểm 1 Thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 477/QĐ-BCT nhưng không thuộc đối tượng chịu thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp tạm thời là hàng hóa có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan) thì cơ quan Hải quan hướng dẫn DN khai trên tờ khai NK chỉ tiêu 1.95 Mã miễn giảm/không chịu thuế và thu khác theo bảng mã đối tượng không chịu thuế chống bán phá giá.

Liên quan đến thu nộp, hoàn trả khi phát sinh đồng thời thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo công chức Hải quan sau khi thực hiện điều chỉnh mức thuế theo hướng dẫn tại công văn này thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp số tiền thuể chống bán phá giá, chống trợ cấp theo thông báo đã được điều chỉnh tách 2 loại thuế của cơ quan Hải quan.

Đối với tổ chức, cá nhân NK thực hiện khai báo bổ sung thuế chống bản phá giá, thuế chống trợ cấp thì cơ quan Hải quan hướng dẫn DN thực hiện nộp thuế khai sửa đổi, bổ sung theo quy định.

Trường hợp tổ chức, cá nhân NK đã thực hiện nộp thuế theo số tiền thuế đã khai báo thì cơ quan Hải quan thực hiện thông quan hàng hóa trên cơ sở tổng số tiền thuế đã nộp và hướng dẫn tổ chức, cá nhân NK thực hiện điều chỉnh số tiền thuế nộp thừa với số tiền thuế phải nộp của thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp theo quy định.

Về việc hoàn trả tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa, Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, trong trường hợp thực hiện Quyết định số 477/QĐ-BCT của Bộ Công Thương, tổ chức, cá nhân phát sinh tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì cơ quan Hải quan thực hiện hoàn trả tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo quy định tại Điều 60 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Nụ Bùi