Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với các tổ chức chi trả thu nhập sắp hết

10:51 | 30/03/2021

(HQ Online) - Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với các tổ chức chi trả thu nhập sẽ là ngày cuối cùng của tháng thứ 3.

Tổng cục Thuế tiếp tục hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Hướng dẫn mới của Tổng cục Thuế về quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Cách tra cứu mã số thuế cá nhân trên các thiết bị điện tử phục vụ quyết toán thuế
Nhiều điểm mới cần lưu ý về quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Ảnh: Thuỳ Linh.
Thứ 4 ngày 31/3 sẽ là ngày cuối cùng để tổ chức trả thu nhập thực hiện thủ tục khai hồ sơ quyết toán thuế. Ảnh: Thuỳ Linh.

Theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, đối với tổ chức trả thu nhập, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Điều này có nghĩa, thứ 4 ngày 31/3 sẽ là ngày cuối cùng để tổ chức trả thu nhập thực hiện thủ tục khai hồ sơ quyết toán thuế.

Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, các tổ chức chi trả thu nhập có thể nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập đó.

Riêng đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Điều này có nghĩa người nộp thuế thuộc nhóm này còn hơn 1 tháng nữa để hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định, thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế là ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế TNCN, nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế, cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công tại một nơi và thuộc diện tự khai thuế trong năm thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân trực tiếp khai thuế trong năm theo quy định.

Trường hợp cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công tại hai nơi trở lên, bao gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp, vừa có thu nhập do tổ chức chi trả đã khấu trừ thì cá nhân nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm.

Trường hợp không xác định được nguồn thu nhập lớn nhất trong năm thì cá nhân tự lựa chọn nơi nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả hoặc nơi cá nhân cư trú.

Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế như sau: Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.

Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng.

Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Trường hợp cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Cá nhân cư trú trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi, hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế là cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Theo Tổng cục Thuế, việc nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN được thực hiện trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (trang web: canhan.gdt.gov.vn) kể cả trường hợp cá nhân đã được cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Trong trường hợp cá nhân không thể thực hiện được nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN bằng phương thức điện tử, cơ quan Thuế vẫn hỗ trợ cá nhân nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN trực tiếp tại cơ quan Thuế như những năm trước đây.

Nếu có vướng mắc về việc nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN trực tiếp tại cơ quan Thuế, cá nhân liên hệ với cơ quan thuế bất kỳ để được hướng dẫn.

Thùy Linh