Thiết bị, phụ tùng vật tư máy bay quay vòng NK thuộc đối tượng chịu thuế GTGT

14:16 | 25/02/2020

(HQ Online) - Theo Tổng cục Hải quan, thiết bị, phụ tùng vật tư máy bay quay vòng NK theo hình thức hợp đồng Pooling của Tổng công ty hàng không Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế GTGT khi NK.

thiet bi phu tung vat tu may bay quay vong nk thuoc doi tuong chiu thue gtgt Kiến nghị gỡ vướng về thuế GTGT đối với thiết bị y tế nhập khẩu
thiet bi phu tung vat tu may bay quay vong nk thuoc doi tuong chiu thue gtgt Tính thuế GTGT nguyên liệu làm thuốc theo Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam
thiet bi phu tung vat tu may bay quay vong nk thuoc doi tuong chiu thue gtgt Thuế GTGT của thiết bị y tế không nằm trong danh mục

Tổng công ty hàng không Việt Nam nêu thắc mắc liên quan đến chính sách thuế GTGT hàng NK theo hợp đồng cung cấp dịch vụ phương tiện vận tải trọn gói (hợp đồng Pooling).

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan cho biết, Khoản 1, Điều 29 Luật Thương mại quy định rõ việc tạm nhập tái xuất, tạm xuất tại nhập hàng hoá. Cũng tại Điều 2 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định đối tượng chịu thuế GTGT.

Theo đó, theo pháp luật hiện hành thì trường hợp NK thiết bị, phụ tùng vật tư máy bay quay vòng và theo hợp đồng Pooling của Tổng công ty hàng không Việt Nam chưa có quy định thủ tục tương ứng.

Tổng cục Hải quan cho biết, hiện nay chỉ có quy định về thủ tục hải quan theo loại hình tạm nhập tái xuất để sửa chữa, thay thế tại Khoản 1, Điều 29 Luật Thương mại. Theo đó, đối với loại hình tạm nhập tái xuất thì hàng hoá tạm nhập với hàng hoá tái xuất phải là một, tức là cùng số part number, seri, DN phải thực hiện theo dõi để tái xuất hàng hoá tương ứng với hàng hoá đã tạm nhập. Loại hình NK hàng hoá (không phải là tạm nhập tái xuất) sau đó XK hàng hoá đã NK như hiện nay Tổng công ty hàng không Việt Nam đang thực hiện.

Trường hợp Tổng công ty hàng không Việt Nam NK thiết bị, phụ tùng vật tư máy bay quay vòng và theo hình thức hợp đồng Pooling thực hiện chính sách thuế, chính sách mặt hàng thực hiện tương ứng với từng loại hình NK tương ứng.

Tổng công ty hàng không Việt Nam NK thiết bị, phụ tùng vật tư máy bay thuộc đối tượng chịu thuế GTGT khi NK. Khi XK, Tổng công ty hàng không Việt Nam được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% theo quy định tại Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC. Việc kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào, Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng công ty hàng không Việt Nam liên hệ với cơ quan Thuế để được hướng dẫn giải quyết.

Đảo Lê