Thay đổi về chứng thư số của Viettel trong thực hiện thủ tục hải quan

09:45 | 15/09/2020

(HQ Online) - Những chữ ký số do Viettel-CA cung cấp cho doanh nghiệp trước ngày 17/7/2019 sẽ hết hạn vào ngày 2/10/2020, vì vậy doanh nghiệp cần cập nhật lại để đảm bảo khai báo thủ tục hải quan diễn ra thông suốt.

Sửa đổi về thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất
Tổng cục Hải quan thu hồi nhiều mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
Doanh nghiệp cần quản lý chặt chữ ký số
Nhiều quy định về hồ sơ hải quan tiếp tục được nghiên cứu sửa đổi
Từ 1/1/2018 áp dụng chữ ký số trên Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển
2745 img 9390
Viettel là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong cung cấp dịch vụ chữ ký số phục vụ thực hiện thủ tục hải quan. Ảnh: T.Bình.

Những chứng thư số do Viettel-CA cung cấp cho doanh nghiệp trước ngày 17/7/2019 sẽ hết hạn vào ngày 2/10/2020, vì vậy doanh nghiệp cần cập nhật lại để đảm bảo khai báo thủ tục hải quan diễn ra thông suốt.

Tổng cục Hải quan vừa nhận được thông báo từ nhà cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số của Viettel (Viettel-CA) thông tin các chứng thư số do Viettel-CA cung cấp cho doanh nghiệp trước ngày 17/7/2019 sẽ hết hạn vào ngày 02/10/2020.

Do việc chứng thư số hết hạn có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ chữ ký số khi thực hiện làm thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan thông báo để các doanh nghiệp hiện tại đang sử dụng chứng thư số do Viettel-CA cung cấp được biết và có biện pháp xử lý.

Theo Viettel-C, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp chứng thư số lần thứ 3 đối với dịch vụ Chứng thực chữ ký số của Viettel, do đó, Viettel triển khai chương trình cấp bổ sung thời gian sử dụng chứng thư số Viettel-CA theo đúng thời hạn hợp đồng của khách hàng.

Đối với khách hàng kê khai trên hệ thống hải quan điện tử, theo quy định phải cập nhật chứng thư số mới lên hệ thống kê khai hải quan và sau 24 giờ cùng ngày chứng thư số của khách hàng mới được cập nhật và có thể làm thủ tục thông quan tiếp…

Theo Trung tâm quản lý vận hành hệ thống CNTT hải quan (Cục CNTT và Thống kê hải quan, Tổng cục Hải quan), hiện hệ thống CNTT của cơ quan Hải quan chấp nhận tất cả chữ ký số của các nhà cung cấp dịch vụ được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép để thực hiện thủ tục hải quan. Đồng thời cơ quan Hải quan đã có sự chủ động chuẩn bị để cập nhật những thay đổi mới của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chữ ký số theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thái Bình