Thay đổi mục đích miễn thuế, doanh nghiệp phải khai tờ khai hải quan mới

14:45 | 30/09/2022

(HQ Online) - Theo quy định thay đổi mục đích được miễn thuế, DN phải khai tờ khai hải quan mới. Việc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã làm thủ tục NK chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới.

Thay đổi mục đích sử dụng hàng nhập không đúng quy định có phải nộp tiền chậm nộp?
Sử dụng hàng miễn thuế không đúng mục đích, không khai báo sẽ bị ấn định thuế

Trước vướng mắc của Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam liên quan đến việc miễn thuế XK đối với 100 máy may công nghiệp đã qua sử dụng và các linh kiện cùng nguyên phụ liệu ngành may từ Việt Nam sang Lào, theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK về miễn thuế đối với hàng hóa NK để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Doanh nghiệp được huwowngrlowij khi tham gia Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan. (Trong ảnh: Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo, Cục Hải quan Quảng Trị). Ảnh: Quang Hùng
Doanh nghiệp được huwowngrlowij khi tham gia Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan. (Trong ảnh: Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo, Cục Hải quan Quảng Trị). Ảnh: Quang Hùng

Cũng tại khoản 9 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK quy định miễn thuế đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất trong thời hạn nhất định; khoản 6 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK quy định miễn thuế đối với “nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để gia công sản phẩm XK”.

Tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Đối với hàng hóa XNK thuộc đối tượng không chịu thuế XNK, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường hoặc miễn thuế hoặc áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối theo hạn ngạch thuế quan và đã được giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối theo hạn ngạch thuế quan; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để gia công, sản xuất hàng hóa XK và hàng hóa tạm nhập - tái xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa XNK; chính sách thuế đối với hàng hóa XNK thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa XNK tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu”.

Tại khoản 1, 2 Điều 21 Thông tư 38/2015/TT- BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì: “Nguyên tắc thực hiện: a) Hàng hóa XNK chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng thực hiện đúng quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP; b) Việc chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã làm thủ tục XNK chi được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới; c) Hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép XNK, khi chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng cũng phải được cơ quan cấp giấy phép XNK đồng ý bằng văn bản đối với hàng hóa theo quy định của pháp luật phải có giấy phép khi thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa; d) Hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuế phải kê khai, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định”.

Theo trình bày tại công văn của văn phòng đại diện Công ty Poongshin tại Hà Nội gửi tới Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam thì máy công nghiệp của Công TNHH PS VINA dự kiến xuất hỗ trợ cho Tỉnh đoàn và Trường Đạo tạo nghề huyện Viêng Xây được nhập từ hai nguồn là nhập đầu tư tạo tài sản cố định và tạm nhập tái xuất. Vải và nguyên phụ liệu từ nguồn dư thừa định mức sản xuất được nhập dưới hình thức gia công.

Đối chiếu các quy định và thực tế hàng hóa NK của Công ty TNHH PS VINA thuộc đối tượng miễn thuế NK, nay công ty thay đổi mục đích được miễn thuế, thì công ty phải khai tờ khai hải quan mới. Việc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã làm thủ tục NK chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới.

Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH PS VINA liên hệ với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai hàng hóa NK để hoàn thành thủ tục hải quan, thực hiện các nghĩa vụ về thuế đối với hàng hóa NK đã được miễn thuế và thực hiện chính sách quản lý hàng hóa NK theo đúng quy định tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP, Thông tư 38/2015/TT-BTC, Thông tư 39/2018/TT-BTC trước khi thực hiện xuất hỗ trợ máy may, vải, nguyên phụ liệu cho Tỉnh đoàn và Trường Đạo tạo nghề huyện Viêng Xay.

Nụ Bùi