Sử dụng hàng miễn thuế không đúng mục đích, không khai báo sẽ bị ấn định thuế

09:38 | 17/08/2022

(HQ Online) - Theo quy định, nếu sử dụng hàng hóa không đúng mục đích được miễn thuế hoặc thay đổi mục đích sử dụng mà không tự giác kê khai, nộp thuế thì sẽ bị ấn định số tiền thuế theo tờ khai ban đầu, nộp tiền chậm nộp theo quy định.

Rà soát, tránh sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê không đúng quy định
Không lấy thông tin từ cơ quan Thuế khi đủ cơ sở xác định DN chưa kê khai khấu trừ thuế
Hàng nhập khẩu được miễn thuế nếu phù hợp với Danh mục và sử dụng đúng mục đích
Bị ấn định thuế nếu không kê khai thuế khi chuyển giao hàng hóa gia công

Trước vướng mắc của Cục Hải quan Cần Thơ liên quan đến việc kiểm tra tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, Tổng cục Hải quan cho biết, khoản 6 điểm đ, khoản 7 Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ CP được bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về trách nhiệm thông báo tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế của chủ dự án và trách nhiệm kiểm tra việc sử dụng hàng hóa miễn thuế của cơ quan Hải quan.

Điều 31a Nghị định 134/2016/NĐ-CP được bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP cũng quy định về kiểm tra việc sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu.

Công chức Cục Hải quan thành phố Cần Thơ kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: Văn Hiền
Công chức Cục Hải quan thành phố Cần Thơ kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: Văn Hiền

Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định cụ thể về khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa.

Đặc biệt, tại Điều 9 Quyết định số 3394/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2021 của Tổng cục Hải quan quy định về kiểm tra việc sử dụng hàng hóa miễn thuế đối với hàng hóa phải thông báo Danh mục miễn thuế.

Đối chiếu với quy định trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Cần Thơ thực hiện kiểm tra việc sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế phục vụ dự án thành phần 3 – xây dựng cầu Vàm Cống thuộc Dự án Kết nối khu vực trung tâm Đồng bằng Mê kông của Bộ Giao thông Vận tải theo quy định.

Trường hợp Bộ Giao thông Vận tải sử dụng hàng hóa không đúng mục đích được miễn thuế hoặc thay đổi mục đích sử dụng của hàng hóa nhưng không tự giác kê khai, nộp thuế với cơ quan Hải quan thì bị ấn định số tiền thuế phải nộp theo tờ khai hải quan ban đầu, nộp tiền chậm nộp và bị xử lý theo quy định.

Liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính, tại điểm đ khoản 4 Điều 2 Nghị định 128/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ quan quản lý nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao thuộc đối tượng áp dụng của nghị định này.

Tại khoản 6 Điều 3 Nghị định 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính mà bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.

Theo đó, trường hợp Bộ Giao thông Vận tải thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao thì không bị xử phạt vi phạm hành chính.

Nụ Bùi