Tăng cường quản lý, giám sát hàng hóa gửi kho ngoại quan

16:22 | 26/08/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo chi cục hải quan quản lý kho ngoại quan trực thuộc thực hiện nghiêm thủ tục hải quan đối với loại hình hàng hóa gửi kho ngoại quan.

Chấm dứt hoạt động một kho ngoại quan tại TP Hồ Chí Minh
Hải quan đề xuất gia hạn đối với hàng gửi kho ngoại quan
Tiêu hủy gần 1.000 kiện thuốc lá bị hư hỏng gửi kho ngoại quan
Sẽ bổ sung quy định đảm bảo quản lý kho ngoại quan
3112-img-0107
Kho ngoại quan trên địa bàn TP Hà Nội. Ảnh: N.Linh

Các đơn vị thực hiện nghiêm theo đúng quy định từ Điều 83 đến Điều 88 Nghị định 08/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP); Điều 51c, Điều 52, Điều 52a, Điều 52d, Điều 52đ, Điều 91 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 31, khoản 32, khoản 59 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC; Điều 42, Điều 43 Quy trình ban hành kèm Quyết định 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 và các văn bản hướng dẫn. Bên cạnh đó Tổng cục Hải quan lưu ý các đơn vị thực hiện một số nội dung.

Cụ thể, đối với hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan, sau khi lô hàng được vận chuyển đến đích (kho ngoại quan) và hoàn thành việc xếp dỡ vào kho/bãi ngoại quan, công chức hải quan được giao nhiệm nhiệm vụ giám sát hải quan căn cứ thông tin tờ khai hải quan, biên bản bàn giao và chứng từ liên quan để kiểm tra, đối chiếu thông tin do doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan cập nhật và gửi đến Hệ thống VASSCM đảm bảo thông tin lô hàng đưa vào kho/bãi (getin) được cập nhật đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Trường hợp có đủ cơ sở xác định hàng hóa đã được đưa vào kho bãi ngoại quan (trên cơ sở kiểm tra, đối chiếu thông tin getin do doanh nhiệp kinh doanh kho ngoại quan cập nhật và gửi đến Hệ thống VASSCM) thực hiện cập nhật thông tin hàng hóa đến đích trên Hệ thống EcustomsV5 theo quy định.

Trường hợp không có đủ cơ sở xác định hàng hóa đã đưa vào kho bãi ngoại quan thì tiến hành kiểm tra thực tế kho, bãi ngoại quan để xác minh về tình trạng hàng hóa và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Đối với hàng hóa đưa ra khỏi kho ngoại quan để xuất ra nước ngoài, các đơn vị hải quan hướng dẫn, yêu cầu người khai hải quan phải khai báo đầy đủ, chính xác các chỉ tiêu thông tin hàng hóa đưa ra kho ngoại quan trên tờ khai vận chuyển độc lập theo đúng quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Tổng cục Hải quan lưu ý trường hợp quá thời hạn dự kiến bắt đầu vận chuyển đi mà không có thông tin hàng đã getout trên Hệ thống VASSCM thì kiểm tra thực tế kho ngoại quan để xác minh tình trạng hàng hóa và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định.

Tăng cường công tác phân tích, đánh giá rủi ro với từng doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan, doanh nghiệp xuất nhập khẩu có liên quan trên cơ sở thường xuyên kiểm tra, giám sát, rà soát việc thực hiện thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật.

Về công tác quản lý, giám sát hàng hóa đưa vào, lưu giữ, đưa ra kho ngoại quan thông quan hệ thống VASSCM, Tổng cục Hải quan yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra nội bộ đối với công chức được giao nhiệm vụ giám sát hàng hóa gửi kho ngoại quan và định kỳ hàng tháng kiểm tra việc thực hiện theo dõi, giám sát hàng hóa đưa vào, lưu giữ, đưa ra kho/bãi ngoại quan đối với doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan.

Các đơn vị hải quan chỉ đạo công chức được giao nhiệm vụ giám sát hàng ngày phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan rà soát, đối chiếu thông tin nhằm kiểm soát, nắm bắt đầy đủ, chính xác thông tin thực tế hàng hóa đưa vào (getin), đưa ra (getout) kho bãi ngoại quan với thông tin do doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan cập nhật, gửi đến hệ thống VASSCM xem có phù hợp, đúng quy định hay không.

Trường hợp phát hiện sai phạm thì xử lý vi phạm hành chính theo quy định (nếu có) hoặc áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Các chi cục hải quan, hướng dẫn, yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan phải cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin hàng hóa getin, getout kho bãi ngoại quan và gửi đến Hệ thống VASSCM theo đúng quy định.

Trường hợp phát hiện doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan không thực hiện đầy đủ các trách nhiệm có liên quan theo quy định dẫn đến sơ hở để doanh nghiệp lợi dụng buôn lậu, gian lận thương mại thì tiến hành kiểm tra, xác mình, đánh giá và có văn bản báo cáo, đề xuất chấm dứt hoạt động kho ngoại quan có vi phạm gửi về Tổng cục Hải quan.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng lưu ý các đơn vị hải quan địa phương quản lý, giám sát thông Hệ thống seal định vị, Hệ thống camera giám sát.

N.Linh