• Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế để đạt mục tiêu “kép” trong năm 2021 - 15:57 | Thứ sáu, 06/11/2020
    Để Việt Nam có thể thực hiện thắng lợi mục tiêu “kép” là phòng chống dịch bệnh hiệu quả và nỗ lực phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021, đại biểu Quốc hội Ngô Sách Thực (Bắc Giang), Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam c
  • Tái cơ cấu nền kinh tế - 5 năm nhìn lại - 08:30 | Thứ năm, 29/10/2020
    Sau 5 năm triển khai tái cơ cấu nền kinh tế, 2/3 mục tiêu của tiến trình tái cơ cấu kinh tế đã hoàn thành. Có nhiều lý do khiến 1/3 mục tiêu còn lại không chạm đích đúng hẹn. Đây cũng là lí do để tái cơ cấu kinh tế giai đoạn tới cần toàn diện và quyết liệ
  • 5 mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế 2016-2020 vượt xa so với kế hoạch - 20:37 | Thứ ba, 20/10/2020
    Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 24//2016/QH14 (Nghị quyết 24) về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.