• Luật PPP sẽ giải quyết điểm nghẽn  các dự án giao thông - 10:02 | Thứ ba, 12/11/2019
    Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP)  đang được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV được bố cục thành 11 chương với 102 điều, trên cơ sở kế thừa các quy định đang thực hiện hiệu quả, đồng
  • Nhà đầu tư đặt nhiều kỳ vọng vào Luật PPP - 19:59 | Thứ sáu, 08/11/2019
    Hiện khung pháp lý cho hình thức PPP chưa đủ mạnh, đảm bảo để các nhà đầu tư yên tâm bỏ vốn, khi mà các dự án thường kéo dài đi kèm với mức độ rủi ro cao.