• Luật PPP: Có gì mới? - 08:37 | Thứ tư, 20/11/2019
  Dự thảo Luật PPP được Quốc hội xem xét theo hướng quy định quy mô tối thiểu của các dự án PPP từ 200 tỷ đồng.
 • Nhà nước không nên góp vốn trong dự án PPP bằng - 14:43 | Thứ ba, 19/11/2019
  Sáng nay 19/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường xung quanh các quy định trong dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).
 • Luật PPP sẽ giải quyết điểm nghẽn các dự án giao thông - 10:02 | Thứ ba, 12/11/2019
  Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP)  đang được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV được bố cục thành 11 chương với 102 điều, trên cơ sở kế thừa các quy định đang thực hiện hiệu quả, đồng
 • Nhà đầu tư đặt nhiều kỳ vọng vào Luật PPP - 19:59 | Thứ sáu, 08/11/2019
  Hiện khung pháp lý cho hình thức PPP chưa đủ mạnh, đảm bảo để các nhà đầu tư yên tâm bỏ vốn, khi mà các dự án thường kéo dài đi kèm với mức độ rủi ro cao.