Sửa quy định về quản lý kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông

16:07 | 29/05/2019

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 28/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2018/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

sua quy dinh ve quan ly kinh phi bao dam trat tu an toan giao thong Quỹ đất dành cho giao thông quá ít, gây ùn tắc tại thành phố lớn
sua quy dinh ve quan ly kinh phi bao dam trat tu an toan giao thong Đề xuất tăng mức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực đường bộ
sua quy dinh ve quan ly kinh phi bao dam trat tu an toan giao thong Bộ trưởng Giao thông: Thủ tục đầu tư công gây khó, dự án có tiền 3 năm sau mới tiêu được
sua quy dinh ve quan ly kinh phi bao dam trat tu an toan giao thong
Các hoạt động tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông được cụ thể hơn so với quy định hiện hành. Ảnh: internet

Theo đó, Thông tư 28 quy định rõ hơn một số khoản chi đã thực hiện trước đây. Ví dụ tại điểm a khoản 1 điều 3 Thông tư số 01 trước đây chỉ ghi là “chi tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao thông”, nay được quy định cụ thể hơn.

Cụ thể là: Chi tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao thông gồm sản xuất, biên tập, phát sóng, phát hành, truyền tải sản phẩm thông tin có tính chất báo chí, các chương trình phát thanh, truyền hình, xuất bản phẩm và các sản phẩm thông tin khác, tin nhắn qua điện thoại di động và mạng xã hội, tổ chức các buổi tọa đàm, cuộc thi, bình chọn, triển lãm ảnh...

Thông tư mới cũng sửa đổi quy định về lập, phân bổ, chấp hành và quyết toán kinh phí trật tự an toàn giao thông theo hướng: đối với địa phương, sở giao thông vận tải, công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ban an toàn giao thông các cấp lập dự toán kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo nhiệm vụ được giao.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định sử dụng nguồn kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông và nguồn ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Riêng năm 2019, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chủ động sử dụng nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông được bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương về ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ưu tiên cho lực lượng công an, thanh tra giao thông vận tải và xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông theo quy định.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2019.

H.Vân