Quy định quản lý tài khoản của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng

10:50 | 01/07/2019

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam và các ngân hàng thương mại (NHTM).  

quy dinh quan ly tai khoan cua kho bac nha nuoc tai cac ngan hang 6 tháng, giải ngân vốn đầu tư qua Kho bạc Nhà nước đạt hơn 31%
quy dinh quan ly tai khoan cua kho bac nha nuoc tai cac ngan hang Kho bạc Nhà nước: Nỗ lực xoá bỏ khoảng cách với khách hàng
quy dinh quan ly tai khoan cua kho bac nha nuoc tai cac ngan hang Kinh nghiệm quốc tế cho Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ
quy dinh quan ly tai khoan cua kho bac nha nuoc tai cac ngan hang Huy động được thêm 2 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ
quy dinh quan ly tai khoan cua kho bac nha nuoc tai cac ngan hang
Kho bạc Nhà nước mở tài khoản tại NHTM để thực hiện thu, chi ngân quỹ nhà nước. Ảnh Thùy Linh.

Theo đó, Kho bạc Nhà nước mở tài khoản tại NHTM để thực hiện thu, chi ngân quỹ nhà nước. Do đó, Kho bạc Nhà nước phải lựa chọn NHTM để mở tài khoản chuyên thu đáp ứng các tiêu chí: Hoạt động an toàn, ổn định trong 3 năm liên tiếp tính đến thời điểm lựa chọn theo đánh giá bằng văn bản hàng năm của NHNN gửi Kho bạc Nhà nước; có hệ thống Core Banking đặt tại Việt Nam; hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu kết nối và trao đổi thông tin thanh toán song phương điện tử với Kho bạc Nhà nước, đảm bảo các tiêu chuẩn kết nối theo yêu cầu của Kho bạc Nhà nước; có chức năng thu nộp ngân sách nhà nước tại quầy và thu nộp ngân sách nhà nước qua kênh giao dịch điện tử.

Dự thảo cũng quy định, các NHTM phải có phần mềm thu ngân sách nhà nước tích hợp với Core Banking và có khả năng kết nối, trao đổi thông tin với Dự án Hiện đại hóa thu ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính. Đồng thời, các NHTM này phải cam kết tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc, quy trình, trách nhiệm trong thỏa thuận giữa hai bên…

Bộ Tài chính quy định, Kho bạc Nhà nước tổ chức điều hành số dư trên các tài khoản của Kho bạc Nhà nước tại ngân hàng theo nguyên tắc: Đối với các tài khoản thanh toán, tài khoản chuyên thu của Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, Kho bạc Nhà nước cấp huyện tại các hệ thống NHTM, vào cuối ngày giao dịch, toàn bộ số dư trên các tài khoản này được chuyển về tài khoản thanh toán tổng hợp, tài khoản chuyên thu tổng hợp của Kho bạc Nhà nước trung ương tại cùng hệ thống NHTM, đảm bảo các tài khoản này có số dư bằng 0.

Đối với các tài khoản thanh toán tổng hợp, tài khoản chuyên thu tổng hợp của Kho bạc Nhà nước trung ương tại các hệ thống NHTM, cuối ngày giao dịch, toàn bộ số dư trên các tài khoản này được chuyển về tài khoản thanh toán tổng hợp của Kho bạc Nhà nước trung ương tại Sở Giao dịch NHNN, đảm bảo các tài khoản này tại Kho bạc Nhà nước trung ương có số dư bằng 0 (trừ các tài khoản thanh toán tổng hợp bằng những loại ngoại tệ mà Sở Giao dịch NHNN có văn bản từ chối mở tài khoản cho Kho bạc Nhà nước).

Đối với tài khoản thanh toán tổng hợp của Kho bạc Nhà nước trung ương mở tại Sở Giao dịch NHNN Việt Nam, cuối ngày tại Kho bạc Nhà nước trung ương luôn có số dư nợ.

Ngoài ra, dự thảo cũng đưa ra quy trình đóng, mở tài khoản của Kho bạc Nhà nước tại NHNN và NHTM. Theo đó, tại Kho bạc Nhà nước trung ương và Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước, Tổng Giám đốc quyết định việc đóng, mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định.

Đối với Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, Kho bạc Nhà nước cấp huyện, khi có nhu cầu mở mới hoặc mở thêm hay thay đổi nơi mở tài khoản thanh toán, tài khoản chuyên thu của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh hoặc Kho bạc Nhà nước cấp huyện trực thuộc tại ngân hàng, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh phải có văn bản đề nghị gửi Kho bạc Nhà nước trung ương, trong đó nêu rõ lý do mở mới hoặc mở thêm hoặc thay đổi nơi mở tài khoản.

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, Kho bạc Nhà nước trung ương căn cứ quy định tại thông tư này có văn bản trả lời về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận đề nghị mở mới hoặc mở thêm hoặc thay đổi nơi mở tài khoản của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thu, chi ngân quỹ nhà nước.

Căn cứ văn bản chấp thuận của Kho bạc Nhà nước trung ương, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, Kho bạc Nhà nước cấp huyện làm thủ tục mở tài khoản theo quy định của ngân hàng nơi mở tài khoản.

Khi có nhu cầu đóng và tất toán tài khoản tại ngân hàng, các Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, Kho bạc Nhà nước cấp huyện có văn bản yêu cầu và phối hợp với ngân hàng nơi mở tài khoản làm thủ tục đóng tài khoản theo quy định của NHNN Việt Nam và NHTM nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản.

Thùy Linh