Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 2 tháng 11/2022 (từ ngày 7/11 đến 13/11)

10:00 | 14/11/2022

(HQ Online) - Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 2 tháng 11/2022 (từ ngày 7/11 đến 13/11) có các tin chính sau:

Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 1 tháng 11/2022 (từ ngày 31/10 đến 6/11)
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 5 tháng 10/2022 (từ ngày 24/10 đến 30/10)
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 4 tháng 10/2022 (từ ngày 17/10 đến 23/10)
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 10/2022 (từ ngày 10/10 đến 16/10)

- Xuất nhập khẩu 10 tháng đạt hơn 616 tỷ USD;

- Cơ quan Hải quan cải cách mô hình thu nộp thuế qua trung gian thanh toán;

- Nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển đại lý hải quan;

- Sửa biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi: Bám sát lộ trình các cam kết quốc tế;

- Công nhận kho xăng dầu PETEC Cái Mép đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan;

- Bìa kẹp hồ sơ xuất khẩu có nguy cơ bị Hoa Kỳ đánh thuế hơn 236%.

Tạp chí Hải quan