Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 5 tháng 10/2022 (từ ngày 24/10 đến 30/10)

10:00 | 31/10/2022

(HQ Online) - Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 5 tháng 10/2022 (từ ngày 24/10 đến 30/10) có các tin chính sau:

Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 4 tháng 10/2022 (từ ngày 17/10 đến 23/10)
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 10/2022 (từ ngày 10/10 đến 16/10)
Podcast tổng hợp tuần 2 tháng 10/2022 (từ ngày 3/10 đến 9/10)
Podcast tổng hợp tuần 1 tháng 10/2022 (từ ngày 26/9 đến 2/10)

- Cơ quan Hải quan tạo thuận lợi thông quan xăng dầu nhập khẩu;

- Hải quan Bình Phước thí điểm hỗ trợ, khuyến khích tự nguyện tuân thủ pháp luật Hải quan với 5 doanh nghiệp;

- Hải quan Quảng Trị giúp doanh nghiệp chủ động hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu La Lay;

- Doanh nghiệp Việt cần tận dụng lợi thế “một mình một chợ” tại thị trường châu Mỹ;

- Xuất khẩu thuỷ sản sang Trung Quốc tăng mạnh 85,2%;

- Giá gạo Việt cao nhất từ tháng 11/2021, giá gạo Thái giảm sâu.

Tạp chí Hải quan