Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 4 tháng 10/2022 (từ ngày 17/10 đến 23/10)

10:00 | 24/10/2022

(HQ Online) - Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 4 tháng 10/2022 (Từ ngày 17/10 đến 23/10) có các tin chính sau:

Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 10/2022 (từ ngày 10/10 đến 16/10)
Podcast tổng hợp tuần 2 tháng 10/2022 (từ ngày 3/10 đến 9/10)
Podcast tổng hợp tuần 1 tháng 10/2022 (từ ngày 26/9 đến 2/10)
Bản tin Podcast tổng hợp tuần 4 tháng 9/2022 (từ ngày 19/9 đến 25/9)

- Cơ quan Hải quan nỗ lực chuyển đổi số để tạo thuận lợi thương mại;

- Xuất nhập khẩu đạt gần 600 tỷ USD;

- Các ban ngành chủ động tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu sang Trung Quốc;

- May Việt Tiến được gia hạn áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên;

-Trung Quốc trở thành thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam trong tháng 9;

- EC sang kiểm tra khắc phục “thẻ vàng” IUU, địa phương cần chuẩn bị nhiều kịch bản.

Tạp chí Hải quan điện tử