Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 1 tháng 11/2022 (từ ngày 31/10 đến 6/11)

10:00 | 07/11/2022

(HQ Online) - Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 1 tháng 11/20212 (từ ngày 31/10 đến 6/11) có các tin chính sau:

Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 5 tháng 10/2022 (từ ngày 24/10 đến 30/10)
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 4 tháng 10/2022 (từ ngày 17/10 đến 23/10)
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 10/2022 (từ ngày 10/10 đến 16/10)
Podcast tổng hợp tuần 2 tháng 10/2022 (từ ngày 3/10 đến 9/10)

- Dư địa cải cách kiểm tra chuyên ngành còn rất lớn;

- Tổng cục Hải quan dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính năm 2021;

- Thêm 1 thủ tục được cung cấp qua dịch vụ công trực tuyến;

- Xuất siêu 9,4 tỷ USD, xuất khẩu vẫn đối diện nhiều thách thức;

- Bước tiến mới trong quản lý xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

- Lần đầu tiên Maroc điều tra phòng vệ thương mại với hàng Việt.

Tạp chí Hải quan