Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 10/2022 (từ ngày 10/10 đến 16/10)

10:00 | 17/10/2022

(HQ Online) - Podcast tổng hợp tuần 3 tháng 10/2022 (từ ngày 10/10 đến 16/10) có các tin chính sau:

Podcast tổng hợp tuần 2 tháng 10/2022 (từ ngày 3/10 đến 9/10)
Podcast tổng hợp tuần 1 tháng 10/2022 (từ ngày 26/9 đến 2/10)
Bản tin Podcast tổng hợp tuần 4 tháng 9/2022 (từ ngày 19/9 đến 25/9)
Bản tin Podcast tổng hợp tuần 3 tháng 9/2022 (Từ ngày 12/9 đến 18/9)

- Hải quan Quảng Trị bàn giao, đưa vào sử dụng Nhà Kiểm soát liên hợp tại cửa khẩu quốc tế La Lay;

- Tổng cục Hải quan công nhận 3 đại lý làm thủ tục hải quan tại Hà Nội;

- Công ty Crystal Martin Việt Nam và Công ty Hóa chất Đức Giang Lào Cai được gia hạn áp dụng doanh nghiệp ưu tiên;

- Xuất khẩu cá ngừ sang Trung Đông đạt mức cao nhất trong 5 năm qua;

-Cà phê dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu trong lĩnh vực nông sản;

- “Cửa sáng” xuất khẩu vào Mỹ qua thương mại điện tử.

Tạp chí Hải quan điện tử