Phong trào thi đua yêu nước là động lực để Hải quan Việt Nam phát triển

10:00 | 30/10/2020

(HQ Online) - Năm 2020 là dấu mốc quan trọng đánh giá kết quả toàn ngành Hải quan đã thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 5 năm (2016-2020), chào mừng 75 năm ngày Thành lập ngành Tài chính (28/8/1945-28/8/2020) và 75 năm ngày Thành lập Hải quan Việt Nam (10/9/1945-10/9/2020). Trong mỗi chặng đường xây dựng và phát triển của Hải quan Việt Nam đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác, đã và đang ngày đêm lặng lẽ, nỗ lực phấn đấu, cống hiến vào thành tích vẻ vang của Hải quan Việt Nam.

Hải quan Việt Nam tham dự Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 29
Video: Gặp gỡ những gương mặt điển hình tiên tiến của ngành Hải quan
Tổng cục Hải quan ra mắt tiểu dự án thuộc Chương trình kiểm soát Công-ten-nơ
Vai trò của Hải quan Việt Nam trong thực thi EVFTA
Xứng danh ”lực lượng gác cửa nền kinh tế đất nước”
Chặng đường 30 năm - Những chiến sỹ Hải quan trên mặt trận tuyên truyền
Triển khai phát triển quan hệ đối tác Hải quan-Doanh nghiệp năm 2020
3500 1 img 5668 ok
Tại Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ VI của Ngành (ngày 20/8/2020), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa ủy quyền trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng cục Hải quan. Ảnh: Quang hùng

Thi đua hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm

Trong giai đoạn 2016-2020, ngành Hải quan đã đẩy mạnh các phong trào thi đua thường xuyên và theo chuyên đề, kịp thời động viên cán bộ, công chức nỗ lực thực hiện thành công Chiến lược phát triển Hải quan Việt Nam đến năm 2020, góp phần đưa ngành Hải quan ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới.

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo và nỗ lực của các tập thể, cá nhân, 5 năm qua, ngành Hải quan đã có 28 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 1 tập thể được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất (tập thể Tổng cục Hải quan năm 2015), 1 tập thể được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba (Cục Hải quan

TP Hồ Chí Minh năm 2015), 7 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (trong đó có: Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu, Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Thuế xuất nhập khẩu, Báo Hải quan, Cục Hải quan Quảng Bình, Cục Kiểm định Hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất-Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh), 29 tập thể và 44 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, 16 tập thể và 70 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Hàng năm, căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ được giao và hưởng ứng thông điệp, phương châm hành động, phòng trào thi đua của Chính phủ như: Thông điệp “Chính phủ kiến tạo” do Thủ tướng đề xướng từ đầu nhiệm kỳ của Chính phủ; Phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” năm 2019, Tổng cục Hải quan đã xây dựng kế hoạch cho từng năm, theo chủ đề cụ thể và định hướng các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với tình hình thực tế.

Có thể kể đến như năm 2020, Tổng cục Hải quan đã phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu “Kỷ cương – Đổi mới – Hiệu quả” với mục tiêu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa từ khâu nhận thức và hành động, đẩy mạnh cải cách đơn giản hóa thủ tục hải quan, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thông qua phong trào thi đua yêu nước đã bồi dưỡng, phát hiện các tập thể, cá nhân có mô hình, những cách làm sáng tạo, hiệu quả như: Cục Hải quan Bình Dương với mô hình công sở thân thiện tại các chi cục trực thuộc, phát động các phong trào thi đua gắn với việc phục vụ doanh nghiệp là ưu tiên hàng đầu có tên gọi “Nụ cười công sở” với các quy định về văn minh, văn hóa công sở. Cục Hải quan

TP Hồ Chí Minh với mô hình “Cà phê sáng cùng doanh nghiệp”. Đây là hình thức đối thoại mới của Hải quan với doanh nghiệp.

Cục Hải quan Quảng Ninh với sáng kiến xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở thuộc Cục Hải quan tỉnh (CDCI), khảo sát đánh giá cảm nhận, mức độ hài lòng của các doanh nghiệp đối với 7 chi cục hải quan.

Các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, chuyên đề cũng được xây dựng, phát động, triển khai sôi nổi tại các đơn vị Hải quan trên cả nước. Chẳng hạn như: Cục Hải quan Hải Phòng xây dựng và triển khai thực hiện phong trào thi đua với chủ đề: “Tiếp tục đẩy mạnh phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp; cải tiến phương pháp quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát công việc trên tất cả các lĩnh vực”; Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh xây dựng và triển khai thực hiện phong trào thi đua với chủ đề: “Đoàn kết – Kỷ cương – Chuyên nghiệp – Phát triển”; Cục Hải quan Hà Nội xây dựng và triển khai phong trào thi đua với chủ đề “Kỷ cương, Văn hóa”…

Từ các hoạt động thi đua, ngành Hải quan đã đạt được kết quả toàn diện, có thể kể đến các lĩnh vực công tác như: thực hiện tốt công tác cải cách, phát triển, hiện đại hoá. Tổng cục Hải quan đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan giúp tiết kiệm cho cộng đồng doanh nghiệp khoảng 15 tỷ đồng/năm. Tổng cục Hải quan và các đơn vị hải quan địa phương thường xuyên tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, qua đó, mối quan hệ phối hợp giữa doanh nghiệp và cơ quan Hải quan tiếp tục được cải thiện, củng cố.

Với vai trò là Cơ quan Thường trực, Tổng cục Hải quan đã tích cực điều phối, đôn đốc và phối hợp với các bộ, ngành triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại. Qua đó đã góp phần thúc đẩy triển khai chủ trương cải cách thủ tục hành chính góp phần xây dựng Chính phủ điện tử; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước, cải cách hiện đại hóa thực hiện các thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, công tác thi đua, khen thưởng đã góp phần động viên các đơn vị phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu pháp lệnh về thu thuế XNK, cùng với sự vào cuộc quyết liệt, đồng lòng của toàn thể cán bộ, công chức nên giai đoạn từ năm 2016-2020, toàn ngành Hải quan đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao, đạt dự toán trên 100%.

Trên mặt trận chống buôn lậu, gian lận thương mại, Tổng cục Hải quan cũng đã liên tục phát động các đợt thi đua gắn với từng giai đoạn cụ thể để thúc đẩy các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt lĩnh vực công tác này. Qua các phong trào thi đua, Tổng cục Hải quan đã phát hiện bắt giữ nhiều vụ án buôn lậu.

Công tác xây dựng lực lượng Hải quan trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hoá hải quan cũng là một trong các lĩnh vực ngành Hải quan chú trọng triển khai. Trong những năm qua ngành Hải quan đã không ngừng cải tiến, củng cố, kiện toàn bộ máy, sắp xếp, bố trí cán bộ, ổn định tổ chức theo quy định của Chính phủ, của Bộ Tài chính. Song song để tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính khi thi hành công vụ. Tổng cục Hải quan đã ban hành Quy chế hoạt động công vụ của Hải quan Việt Nam và Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan. Hai quy chế này đã tạo bước đột phá và nêu cao trách nhiệm trong hoạt động công vụ của công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan.

Vững tin trên chặng đường mới

Những thành tích từ các phong trào thi đua trong giai đoạn 2016-2020 đã góp phần không nhỏ vào thành tựu 75 năm qua của Hải quan Việt Nam. Đó chính là động lực để mỗi cán bộ, công chức tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hướng tới mục tiêu tiếp tục đưa Hải quan Việt Nam bước tiếp cùng với sự phát triển, hội nhập của đất nước.

Tổng cục Hải quan đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 – 2025, với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo, thi đua xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai đoạn 5 năm 2021 – 2025”. Kêu gọi công chức, viên chức, người lao động Tổng cục Hải quan chung sức, đồng lòng, phát huy sáng tạo, quyết tâm xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên cơ sở tuân thủ pháp luật, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ của cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.

Lưu mạnh Tưởng Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan