Triển khai phát triển quan hệ đối tác Hải quan-Doanh nghiệp năm 2020

21:50 | 17/01/2020

(HQ Online) - Nâng cao hiệu quả quản lý hải quan, năng lực tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp thông qua các hoạt động đối tác Hải quan - Doanh nghiệp.

trien khai phat trien quan he doi tac hai quan doanh nghiep nam 2020 Hải quan Đà Nẵng triển khai đồng bộ 4 giải pháp phát triển quan hệ đối tác
trien khai phat trien quan he doi tac hai quan doanh nghiep nam 2020 Hải quan Quảng Ninh triển khai nhiều hoạt động để phát triển quan hệ đối tác
trien khai phat trien quan he doi tac hai quan doanh nghiep nam 2020 Sáng tạo trong phát triển quan hệ đối tác hải quan-doanh nghiệp
trien khai phat trien quan he doi tac hai quan doanh nghiep nam 2020
Công chức Hải quan cửa khẩu Lao Bảo kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu. Ảnh: Q.H

Đó là mục tiêu chính của Kế hoạch triển khai công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2020 của Tổng cục Hải quan.

Trong kế hoạch này, Tổng cục Hải quan đề ra 5 hoạt động chính gồm: Thông tin, tuyên truyền về hoạt động đối tác; Hỗ trợ doanh nghiệp; Tham vấn doanh nghiệp và các bên liên quan; Giám sát thực thi pháp luật; Hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp.

Trong đó, đối với hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, cơ quan Hải quan hỗ trợ thực hiện các quy định pháp luật mới, sửa đổi bổ sung về kiểm tra, giám sát hải quan, thuế, trị giá, xuất xứ hàng hóa, quản lý rủi ro, quản lý kho, khu bãi, xử lý vi phạm hàng chính trong lĩnh vực hải quan…

Ngoài ra, doanh nghiệp còn được hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính mới ban hành trong lính vực hải quan; triển khai mở rộng hệ thống quản lý hàng hóa tự động đối với đường biển, đường hàng không, kho ngoại quan, kho bãi, địa điểm kiểm tra.

Cơ quan Hải quan hỗ trợ doanh nghiệp triển khai mở rộng nộp thuế điện tử và thông quan 24/7; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ, nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật; trang bị kiến thức thông quan theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Theo Tổng cục Hải quan việc triển khai công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp và các bên liên quan nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hải quan, năng lực tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp thông qua các hoạt động đối tác hải quan-doanh nghiệp.

Chính vì vậy, đặt ra yêu cầu tăng cường kết nối hải quan-doanh nghiệp để hoạt động đối tác lan tỏa sâu rộng đến cộng đồng doanh nghiệp.

Cùng với đó, tạo điều kiện để doanh nghiệp tích cực tham gia hợp tác với cơ quan Hải quan, thấy được vai trò, trách nhiệm và có đóng góp thiết thực trong tham vấn chính sách, giám sát thực thi pháp luật và hợp tác nâng cao hiệu quả quản lý hải quan.

Đồng thời, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, nắm bắt, tìm hiểu quy định pháp luật, hạn chế vướng mắc phát sinh, nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật.

Quang Hùng