Nhiều doanh nghiệp bất động sản nợ thuế lớn

14:27 | 13/11/2020

(HQ Online) - Trong số hơn 29.000 tỷ đồng nợ thuế nội địa, số nợ thuế khó thu chiếm hơn một nửa và phần nhiều doanh nghiệp nợ lớn rơi vào các doanh nghiệp bất động sản. Cục Thuế TPHCM đang triển khai nhiều giải pháp để thu hồi nợ đọng.

1958-trung-vyn-1-copy
Nhiều doanh nghiệp bất động sản có số thuế nợ lớn

Theo Cục Thuế TPHCM, tổng nợ thuế tại đơn vị này tính đến 31/10/2020 là 29.184 tỷ đồng. Trong đó, số nợ có khả năng thu là 13.044 tỷ đồng, chiếm 44,7% tổng nợ, tăng 19,82% so với thời điểm 31/12/2019.

Theo ông Lê Duy Minh, Cục trưởng Cục Thuế TPHCM, các trường hợp nợ thuế lớn chủ yếu liên quan đến các khoản thu từ đất và thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động bất động sản. Cụ thể, nợ tiền thuê mặt đất, mặt nước 2.961 tỷ đồng, tăng 7,44% so với năm trước tương ứng tăng 205 tỷ đồng.

Phân tích của Cục Thuế TPHCM cho thấy, nhóm nợ thuế nhiều nhất rơi vào các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và xây dựng. Trong đó, nợ thuế trên 5 tỷ đồng có 78 doanh nghiệp với tổng số tiền nợ tiền cho thuê mặt đất, mặt nước là 2.286 tỷ đồng, chiếm 77,2% nợ tiền thuê đất. Tổng số nợ thuế của 78 doanh nghiệp này là 2.921,5 tỷ đồng chiếm 10,17% trong tổng số tiền thuế nợ tính đến 30/9/2020 trên địa bàn TPHCM.

Nợ từ tiền sử dụng đất tổng cộng 1.022 tỷ đồng, giảm 3,86% so với năm trước, tương ứng giảm 41 tỷ đồng. Trong đó, nợ thuế trên 5 tỷ đồng có 18 doanh nghiệp với tổng số tiền nợ tiền sử dụng đất là 886 tỷ đồng chiếm 86,69% nợ tiền sử dụng đất. Tổng số nợ thuế của 18 doanh nghiệp này là 1.533 tỷ đồng chiếm 5,35% trong tổng số tiền nợ thuế.

Số nợ từ thuế Thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp bất động sản 327 tỷ đồng, tăng 20,22% so với năm trước, tương ứng tăng 55 tỷ đồng. Nợ thuế trên 5 tỷ đồng có 29 doanh nghiệp với tổng số tiền nợ tiền thuế Thu nhập doanh nghiệp về bất động sản là 295 tỷ đồng, chiếm 90,21% nợ tiền thuế Thu nhập doanh nghiệp của các bất động sản.

Tính chung, tổng số nợ thuế của 29 doanh nghiệp này là 1.186 tỷ đồng, chiếm 4,14% trong tổng số tiền thuế nợ tính đến 30/9/2020 trên địa bàn TPHCM.

Theo Cục Thuế TPHCM, một số trường hợp nợ thuế lớn kéo dài, với số nợ hàng trăm tỷ đồng. Đứng đầu là trường hợp Công ty CP Gamuda Land nợ 541 tỷ đồng, trong đó tiền thuê đất 421 tỷ đồng; tiền chậm nộp 120 tỷ đồng.

Tiếp đó là Công ty CP Đức Khải nợ 441 tỷ đồng, trong đó tiền sử dụng đất 334 tỷ đồng; tiền chậm nộp 107 tỷ đồng. Công ty cổ phần Đức Khải có mã số thuế 0302192499 đứng đầu danh sách nợ thuế với tổng số tiền lên đến 404,7 tỷ đồng. Công ty này do Chi cục Thuế quận 7 quản lý với ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản, đền bù giải tỏa, thương mại và logistics.

Ngoài các trường hợp nợ thuế nêu trên, Cục Thuế TPHCM phát hiện nhiều trường hợp không có khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính, với số nợ 254 tỷ đồng; Các công ty công ích có nợ thuế lớn, với 468 tỷ đồng; doanh nghiệp nhà nước địa phương có nợ thuế lớn trên 400 tỷ đồng…

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp bất động sản TPHCM, ảnh hưởng của đại dịch đang làm sụt giảm nghiêm trọng doanh thu, lợi nhuận, thậm chí có thể khiến nhiều doanh nghiệp bị mất thanh khoản về dòng tiền khi tồn kho tăng cao và nợ đọng lớn dần.

Bên cạnh đó, ảnh hưởng dịch làm tăng chi phí đầu tư, tăng chi phí vốn và lãi vay kéo theo nguy cơ các khoản nợ bị chuyển thành nợ xấu. Chi phí quản lý doanh nghiệp vì thế cũng bị tăng cao so với doanh thu và lợi nhuận khiêm tốn ở giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp. Các doanh nghiệp bất động sản có quy mô càng lớn và càng nhiều lao động sẽ càng gặp khó khăn chồng chất... khiến số thuế nộp cho ngân sách nhà nước cũng giảm sâu.

Để công tác thu hồi nợ thuế, nhất là nợ thuế thuộc lĩnh vực bất động sản đạt hiệu quả cao, trong những tháng cuối năm 2020, Cục Thuế TPHCM phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính TPHCM rà soát tất cả dự án, các nguồn thu từ đất; rà soát việc thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê mặt đất, mặt nước trên địa bàn.

Đồng thời, Phòng Quản lý các khoản thu từ đất phối hợp với Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế cùng các sở, ngành có các biện pháp để giải quyết các khoản nợ thuế từ đất để đôn đốc thu vào NSNN.

Trong 10 tháng năm 2020, Cục Thuế TPHCM thu hồi nợ thuế được 4.735 tỷ đồng, đạt 61,67% số nợ 2019 chuyển sang. Tổng số hồ sơ khoanh nợ đến 31/10/2020 là 47.091 trường hợp, chiếm 22,22% số lượng người nộp thuế thuộc diện khoanh nợ với số thuế đã khoanh nợ là 2.729 tỷ đồng, chiếm 37,07% số thuế thuộc diện khoanh nợ; Tổng số quyết định cưỡng chế thuế đã ban hành là 68.520 quyết định; số tiền thuế nợ tương ứng là 46.775 tỷ đồng.

Lê Thu