Ngành Hải quan: Triển khai kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách

10:41 | 14/02/2019

(HQ Online) - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn vừa ký Chỉ thị 723/CT-TCHQ ban hành kế hoạch hành động chung cho toàn ngành Hải quan thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2019.

trien khai ke hoach hanh dong thuc hien nhiem vu thu ngan sach
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng cái kiểm tra máy móc NK. Ảnh: T.Trang

Đồng bộ các giải pháp thực hiện

Để hoàn thành được chỉ tiêu thu NSNN năm 2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng, cụ thể:

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán NSNN năm 2019 với phương châm của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; tiếp tục triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019; Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XK, NK và Nghị quyết số 35/2016/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020.

trien khai ke hoach hanh dong thuc hien nhiem vu thu ngan sach Tháng đầu năm 2019 thu ngân sách nhà nước 144,6 nghìn tỷ đồng

Với nhiệm vụ này, Tổng cục trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quán triệt toàn thể CBCC nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách, hiện đại hóa gắn liền với nâng cao hiệu quả của công tác quản lý trong quá trình thực thi công vụ; tiếp nhận, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, phản ánh của DN, hiệp hội DN trong lĩnh vực hải quan, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai thường xuyên, liên tục trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Tiếp tục phát huy các giải pháp thu NSNN đã đạt hiệu quả năm 2018, chủ động phân tích, đánh giá tình hình thu NSNN năm 2019, các yếu tố biến động tăng, giảm; thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tài chính, các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước; tiếp tục tạo thuận lợi đối với hoạt động XK, NK hàng hóa, rút ngắn thời gian nộp thuế và thông quan hàng hóa như: Mở rộng đề án thu thuế và thông quan 24/7; mở rộng đề án quản lý hàng hóa tập trung tại các cảng biển, cảng hàng không…; tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của nhóm công tác Hải quan - DN; định kỳ tổ chức đối thoại với cộng đồng DN; kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi các quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hải quan nhằm phấn đấu thu vượt 5% chỉ tiêu pháp lệnh do Quốc hội giao năm 2019 (tương đương với 315.500 tỷ đồng).

Tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, trong đó tập trung kiểm tra về số lượng, trị giá, mã số, xuất xứ,... đối với các mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch NK lớn, tần suất NK nhiều. Năm 2019, là năm bắt đầu thực hiện một số Hiệp định tự do thương mại thế hệ mới như: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - châu Âu, đặc biệt là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Do đó, cơ quan Hải quan sẽ gặp khó khăn, phức tạp hơn trong công tác xác định xuất xứ hàng hoá để được hưởng các ưu đãi thuế quan. Yêu cầu các đơn vị xây dựng các phương án, chương trình kiểm soát trong đó chú trọng kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O), chủ động xác minh, làm rõ các trường hợp nghi vấn gian lận xuất xứ, tránh trục lợi, gian lận thương mại gây thất thu NSNN.

trien khai ke hoach hanh dong thuc hien nhiem vu thu ngan sach Tân cảng Sài Gòn đóng góp 20% số thu ngân sách TPHCM
trien khai ke hoach hanh dong thuc hien nhiem vu thu ngan sach Ngành Thuế phấn đấu vượt tối thiểu 5% nhiệm vụ thu ngân sách
trien khai ke hoach hanh dong thuc hien nhiem vu thu ngan sach Hải quan Hải Phòng thu ngân sách gần 6.000 tỷ đồng
trien khai ke hoach hanh dong thuc hien nhiem vu thu ngan sach Cục Hải quan Cà Mau: Triển khai nhiệm vụ năm 2019
trien khai ke hoach hanh dong thuc hien nhiem vu thu ngan sach Hải quan TP. Cần Thơ: Quyết liệt triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm

Song song với đó, thực hiện kiểm tra tại 3 cấp (Tổng cục, cục và chi cục) theo đúng quy chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 4398/QĐ-TCHQ ngày 20/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Qua đó phát hiện các sơ hở, sai sót trong quá trình tổ chức thực thi để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, trong đó: Cấp chi cục tổ chức rà soát, kiểm tra các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan đối với các lô hàng XK, NK thuộc địa bàn quản lý; Cấp cục (các phòng tham mưu trực thuộc từng lĩnh vực) tổ chức rà soát, kiểm tra các nghiệp vụ hải quan đối với các chi cục thuộc địa bàn quản lý; Cấp Tổng cục (các vụ, cục trực thuộc từng lĩnh vực) tổ chức rà soát, kiểm tra các nghiệp vụ hải quan theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị trên phạm vi toàn quốc.

Tăng cường xây dựng đội ngũ CBCC, viên chức và người lao động; duy trì kỷ cương, kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ cho CBCC và người lao động; chú trọng giáo dục đạo đức nghề nghiệp, xây dựng đội ngũ CBCC có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên nghiệp; Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp CBCC không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, có thái độ, hành vi gây phiền hà, sách nhiễu cho DN. Tiếp tục duy trì phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ngành; không ngừng phát huy sáng kiến, gương người tốt việc tốt. Biểu dương khen ngợi kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tốt... tạo không khí thi đua sôi nổi để thực hiện nhiệm vụ.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị

Bên cạnh việc thực hiện các giải pháp chung, tại Chỉ thị 723/CT-TCHQ, Tổng cục trưởng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị vụ, cục thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan và hải quan các tỉnh, thành phố.

Theo đó, tại cơ quan Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng yêu cầu các đơn vị vụ, cục xây dựng kế hoạch hành động theo nhiệm vụ chức năng của từng đơn vị, trong đó giao nhiệm vụ chi tiết cho Cục Thuế XNK, Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục Kiểm định Hải quan, Cục Quản lý rủi ro Hải quan, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Kiểm tra sau thông quan, Vụ Thanh tra - Kiểm tra.

Đối với các cục hải quan tỉnh, thành phố, Tổng cục trưởng yêu cầu tăng cường rà soát, nắm chắc nguồn thu; nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp tăng thu, chống thất thu NSNN phù hợp với đặc điểm, tình hình tại đơn vị; Chủ động đánh giá tác động của các cam kết hội nhập quốc tế đến thu NSNN tại đơn vị mình; Giao dự toán và chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN năm 2019 tới từng chi cục trực thuộc.

Tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế tại đơn vị; phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu, mỗi nhóm nợ có đánh giá chi tiết theo từng DN, tờ khai, tình trạng nợ thuế của DN, nguyên nhân chưa thu hồi được nợ, đưa ra biện pháp xử lý theo đúng quy định.

Quyết liệt xử lý, cưỡng chế, thu hồi nợ thuế theo quy định của pháp luật, giảm nợ đọng thuế, định kỳ công khai các DN nợ thuế; không để phát sinh nợ mới trong năm 2019; phấn đấu để số nợ tại thời điểm 31/12/2019 thấp hơn thời điểm 31/12/2018 cả về số tuyệt đối và tỷ lệ nợ/tổng thu.

Rà soát, thực hiện kiểm tra tên hàng, mã số, mức thuế tại khâu thông quan, khâu sau thông quan để phát hiện và xử lý các trường hợp khai sai mã số, khai ngụy trang tên hàng hoặc khai tên hàng không rõ ràng, đầy đủ để được áp dụng mức thuế suất thấp hoặc được hưởng các mức thuế ưu đãi đặc biệt trong đó tập trung kiểm tra những mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa XK, NK rủi ro về phân loại và áp dụng mức thuế.

Rà soát, kiểm tra các trường hợp miễn thuế đối với các tờ khai đăng ký từ ngày 1/9/2016 theo đúng đối tượng miễn thuế quy định tại Luật thuế XK, NK số 107/2016/QH13, Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 trong đó lưu ý các nội dung thay đổi giữa Luật thuế XK, NK số 45/2005/QH11 với Luật thuế XK, NK số 107/2016/QH13 đối với một số trường hợp miễn thuế như: Miễn thuế hàng gia công; hàng sản xuất XK; hàng ưu đãi đầu tư...

Năm 2019, dự toán thu NSNN giao Tổng cục Hải quan theo Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ Tài chính là 300.500 tỷ đồng, trong bối cảnh tình hình kinh thế giới năm 2019 được dự báo tiếp tục trên đà tăng trưởng, tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức, khó khăn, thuế suất thuế NK theo các Hiệp định tự do thương mại (FTA) trong giai đoạn cắt giảm mạnh, đặc biệt Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực từ 15/1/2019.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, Tổng cục Hải quan phấn đấu thu NSNN năm 2019 đạt 315.500 tỷ đồng.

Thu Trang