Mức phí thẩm định cấp giấy phép môi trường sẽ từ 35 triệu đồng

15:24 | 20/01/2022

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do cơ quan trung ương thực hiện.

Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN
Giảm 50% phí thẩm định cấp giấy phép xuất, nhập khẩu chất phóng xạ
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thu, miễn, giảm các khoản phí, lệ phí trên địa bàn
Ảnh: Internet.
Ảnh: Internet.

Thông tư số 02 quy định, người nộp phí là tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở trung ương thực hiện thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hoặc các cơ quan nhà nước được giao thực hiện thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường theo quy định là tổ chức thu phí.

Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện thẩm định và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán. Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí được trích lại 90% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi; nộp 10% về ngân sách nhà nước.

Thông tư quy định, mức thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường do cơ quan trung ương thực hiện được quy định tại biểu mức thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường.

Về mức thu phí, phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường đối với các dự án hoặc cơ sở thuộc nhóm I (trừ các dự án hoặc cơ sở quy định tại Điểm 2 và Điểm 3) là 50 triệu đồng/giấy phép.

Đối với các dự án hoặc cơ sở thuộc nhóm II hoặc các dự án hoặc cơ sở nằm trên địa bàn từ 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của UBND tỉnh là 45 triệu đồng/giấy phép.

Phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường đối với các dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại hoặc cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại có số lượng từ 1-4 thì mức phí 60 triệu đồng/dự án và 40 triệu đồng/cơ sở; từ 5-10 số lượng thiết bị xử lý chất thải nguy hại có mức phí 65 triệu đồng/dự án và 50 triệu đồng/cơ sở; từ 11 trở lên có mức phí là 70 triệu đồng/dự án và 60 triệu đồng/cơ sở.

Phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường đối với các dự án nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất hoặc cơ sở nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đã đi vào hoạt động có mức phí là 75 triệu đồng/dự án và 50 triệu đồng/cơ sở đối với phế liệu sắt, thép; 65 triệu đồng/dự án và 45 triệu đồng/cơ sở đối với phế liệu giấy; 60 triệu đồng/dự án và 40 triệu đồng/cơ sở đối với phế liệu nhựa; 55 triệu đồng/dự án và 35 triệu đồng/cơ sở đối với phế liệu khác. Riêng phí thẩm định cấp điều chỉnh giấy phép môi trường là 15 triệu đồng/giấy phép/ án/cơ sở.

Thông tư 02 cũng nêu rõ, mức phí trên tính theo lần thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường, không bao gồm chi phí đi lại của đoàn kiểm tra thực tế tại cơ sở và chi phí lấy mẫu, phân tích mẫu chất thải.

Trường hợp các dự án hoặc cơ sở đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường, trong đó có lồng ghép nhiều nội dung đề nghị cấp phép gồm thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại, nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và các nội dung khác thì mức phí được xác định là mức phí đối với dự án hoặc cơ sở cao nhất quy định tại Điểm 1, Điểm 2 và Điểm 3 biểu mức thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường.

Thông tư có hiệu lực từ 11/1/2022.

Thùy Linh