Mặt hàng túi lấy máu có được áp thuế GTGT là 5%?

09:06 | 07/06/2021

(HQ Online) - Để có cơ sở trả lời hướng dẫn DN làm thủ tục thông quan, Tổng cục Hải quan vừa đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn việc áp dụng thuế suất thuế GTGT dành cho túi lấy máu đã được phân loại là trang thiết bị y tế loại C.

Thuế GTGT đối với mặt hàng máy móc, thiết bị dùng trong chăn nuôi, nông nghiệp
Hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng thiết bị y tế nhập khẩu
Hàng có xác nhận của Bộ Y tế được áp dụng mức thuế suất GTGT 5%

Tổng cục Hải quan nhận được đề nghị hướng dẫn của Công ty TNHH Thiết bị Đông Nam Á (gọi tắt là Công ty Đông Nam Á) hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng túi lấy máu.

Theo trình bày của Công ty Đông Nam Á, túi lấy máu sử dụng trong truyền máu (chứa chống đông CPD và chất bảo quản hồng cầu SAGM), được phân loại là thiết tế loại C.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo công văn số 4658/BYT-TB-CT của Bộ Y tế ngày 12/8/2019 hướng dẫn thủ tục NK trang thiết bị y tế: “Đối với trang thiết bị y tế không thuộc danh mục phải cấp giấy phép nhập khẩu và đã có bản phân loại là trang thiết bị y tế loại B, C, D do tổ chức phân loại được Bộ Y tế công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử được tiếp tục NK đến hết ngày 31/12/2019 theo nhu cầu, không hạn chế số lượng mà không cần bản xác nhận là trang thiết bị y tế của Bộ Y tế khi thực hiện thủ tục thông quan”.

Công ty Đông Nam Á nhấn mạnh, đơn vị đã cung cấp bản phân loại trang thiết bị y tế cho túi lấy máu là loại C và mặt hàng này không nằm trong danh mục phải xin giấy phép nhập khẩu của Thông tư 30/2015/TT-BYT nên sẽ không xin xác nhận của Bộ Y tế và được phép NK theo nhu cầu.

Theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC; công văn số 743/BTC-TCHQ ngày 17/1/2017 của Bộ Tài Chính về việc xác nhận thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế thì: “ Thiết bị dụng cụ chuyên dùng cho y tế có tên cụ thể nêu tại khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC; khoản 5 Điều 4 Thông tư 83/2014/TT-BTC được áp dụng thuế xuất GTGT 5%.

Công ty Đông Nam Á nhấn mạnh, như vậy “mặt hàng dụng cụ truyền máu sẽ được áp thuế GTGT là 5%”, bởi trong quá trình truyền máu, dụng cụ không thể thiếu trong quá trình nảy chính là túi lấy máu và dây truyền máu, vì thiếu 2 dụng cụ này, máu không thể đưa từ người hiến máu sang người nhận máu được.

Tuy nhiên, tại quy định tại khoản 8, Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC lại không quy định hướng dẫn việc áp dụng thuế suất thuế GTGT dành cho túi lấy máu. Do đó, để có cơ sở hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Y tế có ý kiến về trường hợp Công ty Đông Nam Á NK mặt hàng túi lấy máu (sử dụng trong truyền máu, chứa chất đông CDP và chất bảo quản hồng cầu SAGM) có được xác định là dụng cụ truyền máu nêu tại khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên để áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% không?

Nụ Bùi