Lưu ý về thời điểm thanh toán nợ tiền sử dụng đất

14:35 | 22/02/2021

(HQ Online) - Cục Thuế Hà Nội vừa có lưu ý tới các hộ gia đình, cá nhân về thời điểm thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định số 79/2019/NĐ-CP.

Lưu ý mới về quy định thu tiền sử dụng đất
Một số lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020
Kéo dài thời hạn thực hiện hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp
Ảnh Thuỳ Linh.
Tránh trường hợp thanh toán trả nợ sau ngày 28/2/2021 thì sẽ bị tính tiền sử dụng đất phải nộp theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Ảnh Thuỳ Linh.

Ngày 26/10/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2019/NĐ-CP sửa đổi điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về việc thu tiền sử dụng đất.

Theo đó, các hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016 mà chưa thanh toán thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật) đến hết ngày 28/2/2021.

Cùng với đó, từ ngày 1/3/2021, các hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền sử dụng đất mà chưa thanh toán thì sẽ phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Để đảm bảo việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận, Cục Thuế Hà Nội vừa có công văn đề nghị các hộ gia đình, cá nhân lưu ý rà soát, xem kỹ trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình có còn được ghi nợ tiền sử dụng đất không?

Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn, trường hợp có ghi nợ tiền sử dụng đất mà chưa thanh toán nộp ngân sách nhà nước thì đề nghị các hộ gia đình, cá nhân liên hệ với Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh các quận, huyện, thị xã ngay để được hướng dẫn thủ tục trả nợ theo chính sách quy định tại Nghị định 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ trước ngày 28/2/2021.

Tránh trường hợp thanh toán trả nợ sau ngày 28/2/2021 thì sẽ bị tính tiền sử dụng đất phải nộp theo giá đất tại thời điểm trả nợ (giá đất của năm 2021 trở đi cơ bản cao hơn giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận).

Thùy Linh