Một số lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

14:37 | 18/01/2021

(HQ Online) - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến thời điểm doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2020. Cơ quan Thuế đã chỉ ra một số điểm cần lưu ý giúp doanh nghiệp tránh những sai sót không đáng có khi kê khai thuế.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 có những thay đổi gì?
Cách xác định khoản chi ủng hộ phòng, chống Covid-19 được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Ngành Thuế ước thu ngân sách năm 2020 vượt dự toán 1%
0607-92692499-3285040604842846-8797103864235950080-n
Cơ quan Thuế đã chỉ ra một số điểm cần lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2020. Ảnh: Thùy Linh.

Theo quy định của Luật Quản lý thuế, đối với doanh nghiệp có năm tài chính trùng năm dương lịch thì thời hạn quyết toán thuế TNDN là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (ngày 31/3/2021). Với doanh nghiệp có năm tài chính khác năm dương lịch thì thời hạn quyết toán chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Về kê khai thuế TNDN, doanh nghiệp phải xác định, kê khai đủ thông tin tại Tờ khai quyết toán thuế TNDN, trong đó lưu ý đến một số chỉ tiêu như: ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất; tỷ lệ (%) của ngành nghề kinh doanh có tỷ lệ doanh thu cao nhất trên tổng doanh thu của kỳ tính thuế.

Đối với việc xác định, kê khai thông tin giao dịch liên kết, doanh nghiệp lưu ý xác định chính xác đối tượng phải kê khai, thực hiện kiểm soát và kê khai đầy đủ thông tin giao dịch liên kết, xác định đúng chi phí lãi vay được trừ (mức khống chế 30%) khi tính thuế TNDN theo quy định tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 5/11/2020 của Chính phủ để hạn chế sai sót.

Về xác định, kê khai giảm thuế TNDN của năm 2020 theo Nghị quyết 116/2020/QH14, trong trường hợp tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng thì doanh nghiệp được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý, tổng doanh thu năm 2020 làm căn cứ xác định đối tượng áp dụng được giảm thuế là tổng doanh thu trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020 của doanh nghiệp bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Khi lập hồ sơ khai thuế, doanh nghiệp kê khai số thuế TNDN được giảm trên các mẫu tờ khai ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) và trên Phụ lục thuế TNDN được giảm ban hành kèm theo Nghị định 114/2020/ND-CP.

Bên cạnh đó, số thuế TNDN được giảm được tính trên số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2020 sau khi đã trừ đi số thuế TNDN mà doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi theo quy định.

Cơ quan Thuế cũng lưu ý, với kỳ tính thuế TNDN được xác định theo năm dương lịch, trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế TNDN xác định theo năm tài chính áp dụng quy định tại Luật Thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thùy Linh