"Lên dây cót" quản lý chất lượng mặt hàng xăng dầu

15:29 | 22/02/2021

(HQ Online) - Các lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện kịp thời đấu tranh với các đối tượng chuyên điều hành hoạt động pha trộn xăng dầu giả, kém chất lượng tại các địa bàn nội địa trọng điểm, xử lý nghiêm theo quy định.

Buôn lậu xăng dầu trên biển ngày càng phức tạp
“Nóng bỏng” tình trạng vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển
Đồng Nai: Một đơn vị kinh doanh xăng dầu gian lận về giá
Lực lượng chức năng kiểm tra một cơ sở kinh doanh xăng dầu.

Đó là nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đối với Ban Chỉ đạo các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công an, Tài chính, Công Thương; Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính); Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương); Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ); Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và Cục An ninh Kinh tế (Bộ Công an); Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, hiện nay, tình hình buôn lậu và gian lận thương mại mặt hàng xăng dầu diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng pha trộn, tiêu thụ xăng dầu giả, kém chất lượng tiếp tục xảy ra trên một số tuyến, địa bàn trọng điểm. Tuy nhiên việc phát hiện và xử lý các sai phạm còn chưa tương xứng, công tác phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong công tác quản lý chất lượng xăng dầu còn nhiều bất cập, cần được chú trọng, nâng cao.

Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đề nghị Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động theo dõi nắm chắc diễn biến tình hình, nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh (địa điểm lưu kho, bồn chứa xăng dầu, giai đoạn phân phối lưu thông, các địa điểm tồn trữ các chất dung môi dễ bị lợi dụng pha trộn với xăng dầu) triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện kịp thời đấu tranh quyết liệt với đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu, tập trung đấu tranh với các đối tượng chuyên điều hành hoạt động pha trộn xăng dầu giả, kém chất lượng tại các địa bàn nội địa trọng điểm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp giữa các Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan, nhất là các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép, đăng ký chất lượng, đo lường thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ các thương nhân nhập khẩu, đại lý kinh doanh xăng dầu, đại lý bán lẻ xăng dầu trong việc chấp hành các quy định về điều kiện trong nhập khẩu, sản xuất, phân phối lưu thông kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như: Gian lận về đo lường, không bảo đảm chất lượng theo qui chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng.

Giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tăng cường quản lý chất lượng mặt hàng xăng dầu (tại Công văn số 38/VPCP-KGVX ngày 8/1/2021 của Văn phòng Chính phủ).

Trong đó, tăng cường công tác phối hợp trong thanh tra, kiểm tra hoạt động nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh xăng dầu, tránh chồng chéo, trùng lặp; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về chất lượng xăng dầu.

Quang Hùng