Facebook Twitter youtube Tiktok

Kiểm tra theo mặt hàng để cắt giảm số lượng các lô hàng phải kiểm tra, đơn giản thủ tục

(HQ Online) - Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu sẽ được cắt giảm số lượng các lô hàng phải kiểm tra, đơn giản hóa thủ tục thông qua việc kiểm tra theo mặt hàng.
Cắt giảm nhiều chứng từ phải nộp,xuất trình khi kiểm tra chất lượng hàng hóa
22 trường hợp sẽ được miễn kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm
Lấy ý kiến về dự thảo Nghị định kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm
Công chức Hải quan TPHCM kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. 	Ảnh: T.H
Công chức Hải quan TPHCM kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: T.H

Nhiều điểm cải cách

Nội dung cải cách này được thể hiện tại dự thảo Nghị định kiểm tra nhà nước về chất lượng và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, hiện đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi cũng như thẩm định của Bộ Tư pháp.

Cụ thể, đối với hàng hóa nhóm 2 được cấp mã số đăng ký bản công bố hợp quy, dự thảo nghị định có nhiều điểm cải cách.

Đối với hàng hóa công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân (biện pháp 2a) hoặc kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật (biện pháp 2b), hàng hóa có cùng tên gọi, mã số hàng hóa, công dụng, nhãn hiệu, kiểu loại, đặc tính kỹ thuật, cơ sở sản xuất, nước xuất xứ với hàng hóa đã được cấp mã số đăng ký bản công bố hợp quy thì được miễn kiểm tra chất lượng. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu khai mã số đăng ký bản công bố hợp quy trên tờ khai hải quan để làm thủ tục thông quan hàng hóa theo quy định.

Đối với hàng hóa công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định được chỉ định theo quy định của pháp luật (biện pháp 2c), hàng hóa nhập khẩu có cùng tên gọi, mã số hàng hóa, công dụng, nhãn hiệu, kiểu loại, đặc tính kỹ thuật, cơ sở sản xuất, nước xuất xứ với hàng hóa đã được cấp mã số đăng ký bản công bố hợp quy thì được chuyển sang phương thức kiểm tra thông thường, phương thức kiểm tra giảm. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu khai mã số đăng ký bản công bố hợp quy trên bản đăng ký kiểm tra chất lượng để thực hiện thủ tục kiểm tra theo phương thức kiểm tra thông thường và kiểm tra giảm.

Đối với hàng hóa nhóm 2 chưa được cấp mã số đăng ký bản công bố hợp quy, trường hợp hàng hóa công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân (biện pháp 2a) hoặc kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật (biện pháp 2b), tổ chức, cá nhân nhập khẩu khai số tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra trên tờ khai hải quan để làm thủ tục thông quan hàng hóa theo quy định.

Đối với hàng hóa công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định được chỉ định theo quy định của pháp luật (biện pháp 2c), tổ chức, cá nhân được sử dụng kết quả giám định, chứng nhận hợp quy để thực hiện đăng ký bản công bố hợp quy; cơ quan Hải quan căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ của cơ quan kiểm tra và chứng thư giám định phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia tương ứng hoặc chứng nhận hợp quy để quyết định việc thông quan hàng hóa theo quy định.

Trong khi đó, hiện nay Nghị định 74/2018/NĐ-CP thì đối với hàng hóa công bố hợp quy 2a, 2b cho phép doanh nghiệp được thực hiện kiểm tra chất lượng sau thông quan song về bản chất, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra như kiểm tra trước thông quan, phải thực hiện thử nghiệm mẫu ít nhất 3 lô hàng đối với một mặt hàng; đối với hàng hóa công bố hợp quy 2c, doanh nghiệp đã có chứng nhận hợp quy, chứng nhận hợp chuẩn vẫn phải thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng tại cơ quan kiểm tra có thẩm quyền để làm cơ sở thông quan.

Do vậy, việc quy định như dự thảo Nghị định sẽ giải quyết triệt để bất cập đối với hàng hóa công bố hợp quy 2a, 2b, không để tồn tại tình trạng kiểm tra lại kết quả kiểm tra đối với hàng hóa công bố hợp quy 2c.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định đã quy định quy trình, thủ tục kiểm tra theo hướng đảm bảo vừa kế thừa những cải cách tại các văn bản dẫn trên, vừa đơn giản hơn quy định hiện hành, thể hiện thông qua việc doanh nghiệp được lựa chọn một trong hai cách thức thực hiện thủ tục đối với nhóm hàng hóa này.

Nội dung này cũng phù hợp với yêu cầu cải cách 4 tại Quyết định 38/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo ban soạn thảo, việc kiểm tra theo mặt hàng giúp doanh nghiệp cắt giảm số lượng các lô hàng phải kiểm tra, cắt giảm chi phí, thời gian thông quan. Về phía cơ quan quản lý nhà nước, giúp cắt giảm nguồn lực thực hiện kiểm tra và tập trung để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Cải cách về trình tự kiểm tra đối với phương tiện, linh kiện nhập khẩu

Do phương tiện giao thông là hàng hóa đặc thù, thuộc trách nhiệm quản lý và kiểm tra của Cục Đăng kiểm Việt Nam (thuộc Bộ Giao thông vận tải) nên Bộ Tài chính đề xuất quy định một mục riêng đối với hàng hóa này nghị định, với các nội dung quy định đảm bảo kế thừa quy định và thực tiễn tốt đã được triển khai và cơ quan kiểm tra duy nhất là Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Ngoài trình tự, thủ tục thực hiện kiểm tra trên Cổng thông tin một cửa quốc gia hiện đang được Cục Đăng kiểm Việt Nam (thuộc Bộ Giao thông vận tải) triển khai; để đảm bảo thống nhất chung với các nguyên tắc, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng, tại dự thảo có quy định cụ thể.

Đối với phương tiện nhập khẩu, về phương thức kiểm tra quy định tại dự thảo Nghị định và quy định hiện hành giống nhau bao gồm: kiểm tra chặt (kiểm tra, thử nghiệm về khí thải và chất lượng an toàn kỹ thuật) và kiểm tra xác suất (kiểm tra hồ sơ kết hợp kiểm tra xác suất thực tế phương tiện).

Đối với các lô hàng linh kiện, phụ tùng nhập khẩu, chỉ áp dụng phương thức kiểm tra chặt đối với các lô hàng linh kiện, phụ tùng nhập khẩu lần đầu. Đối với các lô hàng đã được cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và đã được cơ quan kiểm tra chất lượng đánh giá đạt chất lượng cơ sở sản xuất (đánh giá tại nguồn hay còn gọi là đánh giá COP) thì được miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Theo ban soạn thảo, lợi ích mang lại là rõ rệt khi công khai, minh bạch, chia sẻ dữ liệu thông tin về sản phẩm, hàng hóa giữa các cơ quan liên quan phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước.

Về phía doanh nghiệp cắt giảm thủ tục kiểm tra đối với linh kiện, phụ tùng nhằm cắt giảm chi phí, thời gian thông quan hàng hóa của doanh nghiệp, cụ thể: linh kiện, phụ tùng chỉ phải kiểm tra chặt lần đầu (thay vì kiểm tra chặt 100% như trước đây).

Về phía cơ quan kiểm tra, việc kiểm tra dựa trên đánh giá rủi ro, quá trình tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp cũng giúp Cục Đăng kiểm Việt Nam giảm bớt áp lực kiểm tra, tiết kiệm nguồn nhân lực, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hiện đại hóa, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra chuyên ngành.

N.Linh

Tin liên quan

Mặc doanh nghiệp nghỉ bán, quản lý thị trường vẫn tăng cường kiểm tra

Mặc doanh nghiệp nghỉ bán, quản lý thị trường vẫn tăng cường kiểm tra

(HQ Online) - Mặc dù nhiều cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn đóng cửa, treo biển nghỉ bán hàng, song Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Long An: Phát hiện nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm

Long An: Phát hiện nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm

(HQ Online) - Theo thông tin từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) Long An, qua kiểm tra hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn, các đơn vị thuộc Cục đã phát hiện, xử lý 19 doanh nghiệp có vi phạm.
Kiểm tra đột xuất 3 điểm kinh doanh vàng, bạc tại Hà Nội

Kiểm tra đột xuất 3 điểm kinh doanh vàng, bạc tại Hà Nội

(HQ Online) - Chiều ngày 4/4/2024, tại Hà Nội, Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường (QLTT) đồng loạt kiểm tra 3 điểm kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn các quận Long Biên, Câu Giấy, TP Hà Nội.
Hoàn thiện chính sách thuế giá trị gia tăng, thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng kinh tế

Hoàn thiện chính sách thuế giá trị gia tăng, thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng kinh tế

(HQ Online) - Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính hoàn thiện chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) phù hợp với thực tiễn Việt Nam và thông lệ quốc tế, bảo đảm minh bạch, hài hòa lợi ích của Nhà nước với lợi ích của người dân, doanh nghiệp.
Đề xuất các quy định mới về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Đề xuất các quy định mới về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

(HQ Online) - Để cụ thể hóa các quy định tại Luật Đất đai năm 2024, đảm bảo huy động hiệu quả nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy việc khai thác, sử dụng đất hiệu quả, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo tờ trình Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
Hàng trăm tấn tinh dầu quế tồn kho do vướng quy định về xuất khẩu

Hàng trăm tấn tinh dầu quế tồn kho do vướng quy định về xuất khẩu

(HQ Online) - Các doanh nghiệp xuất khẩu tinh dầu quế đang gặp khó khăn do vướng các quy định về kinh doanh dược liệu của Bộ Y tế, dẫn tới hàng trăm tấn tinh dầu đang bị tồn kho tại vùng nguyên liệu.
Thế giới công nhận thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng?

Thế giới công nhận thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng?

Đang có nhiều luồng thông tin về hai dòng thuốc lá thế hệ mới trên, thậm chí là gây “nhiễu”, đánh lạc hướng dư luận trong thời gian qua khi Bộ Công Thương đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan sửa đổi Nghị định 67/2013/NĐ-CP quy định về quản lý kinh doanh thuốc lá. Có những thông tin cho rằng cơ quan chức năng Việt Nam đang cân nhắc cho phép lưu hành thuốc lá làm nóng trước và bỏ ngỏ với thuốc lá điện tử, đồng nghĩa là “cấm”. Vậy phương án chọn thuốc lá làm nóng trước có phù hợp với thực trạng hiện nay?
Linh kiện điện tử đã qua sử dụng hay chất thải?

Linh kiện điện tử đã qua sử dụng hay chất thải?

(HQ Online) - Một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài làm thủ tục xuất khẩu hàng chục lô hàng liện kiện điện tử đã qua sử dụng, hải quan nghi vấn là chất thải, nhưng gặp vướng mắc trong việc xác định mặt hàng.
Cần “đối xử” thế nào với thuốc lá thế hệ mới?

Cần “đối xử” thế nào với thuốc lá thế hệ mới?

(HQ Online) - Thuốc lá thế hệ mới đang cần được đưa ngay vào diện kiểm soát chặt chẽ để ngăn ngừa các rủi ro về sức khỏe người dùng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và chống thất thu ngân sách.
Tăng thuế thuốc lá cần hướng đến khuyến khích nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu ngân sách

Tăng thuế thuốc lá cần hướng đến khuyến khích nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu ngân sách

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang nghiên cứu các ý kiến góp ý cho Đề nghị xây dựng Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) để trình Chính phủ trước khi đệ trình lên Quốc hội. Trong cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) với mặt hàng thuốc lá, Bộ Tài chính đã đề xuất áp dụng thuế hỗn hợp, bổ sung thuế tuyệt đối đối bên cạnh thuế theo tỉ lệ phần trăm hiện nay.
Chia sẻ thông tin theo Cơ chế một cửa quốc gia nên tập trung vào cơ quan chủ quản

Chia sẻ thông tin theo Cơ chế một cửa quốc gia nên tập trung vào cơ quan chủ quản

(HQ Online) - Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), việc chia sẻ thông tin qua Cổng thông tin một cửa quốc gia nên tập trung vào một đầu mối là cơ quan chủ quản nhằm đảm bảo tính đầy đủ của thông tin.
Liệu có rủi ro khi cơ quan Hải quan thực hiện hoàn thuế Giá trị gia tăng nộp thừa ở khâu nhập khẩu?

Liệu có rủi ro khi cơ quan Hải quan thực hiện hoàn thuế Giá trị gia tăng nộp thừa ở khâu nhập khẩu?

(HQ Online) - Theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể tại điểm 4 khoản 65 Điều 1 Thông tư 38/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC, cơ quan Hải quan có thẩm quyền hoàn tiền thuế Giá trị gia tăng (GTGT) nộp thừa ở khâu nhập khẩu. Qua thời gian thực hiện công tác hoàn thuế GTGT nộp thừa theo quy định này, liệu có rủi ro, lỗ hổng nào dẫn đến sai sót?
Nhiều rủi ro khi đưa động vật sống về bảo quản

Nhiều rủi ro khi đưa động vật sống về bảo quản

(HQ Online) - Việc đưa động vật sống về địa điểm bảo quản có thể phát sinh những rủi ro trong quá trình vận chuyển, hay bỏ lọt hành vi vi phạm.
Doanh nghiệp thủy sản đề xuất cấp C/O bản điện tử

Doanh nghiệp thủy sản đề xuất cấp C/O bản điện tử

(HQ Online) - Phát hiện nhiều bất cập trong việc cấp C/O, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đề xuất Bộ Công Thương hỗ trợ doanh nghiệp được làm thủ tục cấp C/O bản điện tử và cơ chế các nước chấp thuận bản scan C/O.
Làm rõ nhiều vấn đề về thủ tục hải quan khi giao dịch qua thương mại điện tử

Làm rõ nhiều vấn đề về thủ tục hải quan khi giao dịch qua thương mại điện tử

(HQ Online) - Đối tượng áp dụng, người khai hải quan, địa điểm làm thủ tục hải quan… là những vấn đề quan trọng tại dự thảo Nghị định quy định quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử đang được Tổng cục Hải quan lấy ý kiến rộng rãi.
Sửa đổi giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, chung cư

Sửa đổi giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, chung cư

(HQ Online) - Việc sửa đổi giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà mua theo phương thức đấu giá, đầu thầu và nhà chung cư là cần thiết để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu.
Xem thêm
cty-toan-phat
cong-ty-tan-cang-sg-vpdd

Tin mới

Hải quan An Giang: Thu hồi được hơn 3 tỷ đồng nợ thuế

Hải quan An Giang: Thu hồi được hơn 3 tỷ đồng nợ thuế

Trong tháng 3/2024, Cục Hải quan An Giang đã thu hồi được hơn 3 tỷ đồng tiền nợ thuế.
Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VneID

Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VneID

Phiếu Lý lịch tư pháp được cấp bằng bản điện tử (được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của Sở Tư pháp) có giá trị pháp lý như bản gốc Phiếu lý lịch tư pháp giấy.
Động lực tăng trưởng từ chuỗi Tiêm Chủng Long Châu

Động lực tăng trưởng từ chuỗi Tiêm Chủng Long Châu

Tiêm Chủng Long Châu đang “thần tốc” hiện thực hóa mục tiêu tăng mức độ bao phủ vắc xin tại Việt Nam, cán mốc 50 trung tâm tiêm chủng
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 4/2024 (từ ngày 15/4/2024 đến 21/4/2024)

Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 4/2024 (từ ngày 15/4/2024 đến 21/4/2024)

Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 4/2024 (từ ngày 15/4/2024 đến 21/4/2024) có các tin chính sau:
Ngân hàng Thế giới: G20 cần xem xét lại cơ chế giảm nợ cho nước nghèo

Ngân hàng Thế giới: G20 cần xem xét lại cơ chế giảm nợ cho nước nghèo

Hơn một nửa trong số 75 quốc gia đủ điều kiện nhận tài trợ ưu đãi từ WB đang hoặc sắp rơi vào tình cảnh khó khăn, trong khi các khoản hoàn trả cao đang làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói.
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng

LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng

Đến nay, hầu hết lĩnh vực trong ngành Tài chính đều đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong chuyển đổi số, đặc biệt là các lĩnh vực trọng tâm thuế, hải quan, kho bạc…
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường

Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường

Ngày 26/3/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ký Quyết định số 779/QĐ-TCHQ bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Cường, Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải quan Khánh Hòa giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Hải quan Khánh Hòa kể từ ngày 5/4/20
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng

Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng

Sáng ngày 27/3/2024, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đối với ông Đinh Ngọc Thắng.
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh

Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh

Ngày 31/1/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã ký Quyết định số 299/QĐ-TCHQ điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Dương Xuân Sinh, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lào Cai giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam từ ngày 1/3/2024.
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng

Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng

Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Thanh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng-Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan, Tổng cục Hải quan.
Phiên bản di động