Không đủ cơ sở xét hoàn thuế đối với hàng sản xuất từ nguyên liệu miễn thuế

20:51 | 21/04/2022

(HQ Online) - Nếu cơ quan Hải quan không có cơ sở xác định hàng hóa đưa vào sản xuất, đã nộp các loại thuế và đã xuất khẩu ra nước ngoài là hàng hóa được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư thuộc tờ khai nhập khẩu ban đầu đã thay đổi mục đích sử dụng thì sẽ không đủ cơ sở để xem xét hoàn thuế.

Tái xuất nguyên liệu vật tư đúng quy định sẽ được hoàn thuế nhập khẩu
Hàng nhận ủy thác nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được miễn thuế
Nguyên liệu nhập đã chuyển mục đích sử dụng và thuê doanh nghiệp khác gia công không được miễn thuế

Trước vướng mắc của Cục Hải quan Bình Dương liên quan đến việc xử lý hoàn thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu thay đổi mục đích sử dụng sau đó tái xuất ra nước ngoài, Tổng cục Hải quan cho biết, điểm d khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định các trường hợp hoàn thuế, người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm.

Công chức Cục Hải quan Bình Dương làm thủ tục XNK cho doanh nghiệp.	 Ảnh: T.D
Công chức Cục Hải quan Bình Dương làm thủ tục XNK cho doanh nghiệp. Ảnh: T.D

Khoản 1 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

Tuy nhiên, tại khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP quy định về hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường hoặc miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và đã được giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.

Theo trình bày của Cục Hải quan Bình Dương, trường hợp của Công ty TNHH kỹ nghệ gỗ Hoa Nét đã nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng sau đó công ty thay đổi mục đích sử dụng đối với nguyên liệu nhập khẩu miễn thuế nêu trên (tờ khai mã loại hình A42) và đã sử dụng nguyên liệu tại tờ khai thay đổi mục đích sử dụng vào sản xuất sản phẩm bán cho khách hàng trong nước, có xuất hóa đơn giá trị gia tăng nhưng do hàng không đạt chất lượng bị trả về nên công ty sử dụng sản phẩm này để xuất khẩu.

Với trường hợp này, cơ quan Hải quan không có cơ sở xác định hàng hóa đưa vào sản xuất, đã nộp thuế nhập khẩu, các loại thuế khác (nếu có) và đã xuất khẩu ra nước ngoài là hàng hóa được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư thuộc tờ khai nhập khẩu ban đầu đã thay đổi mục đích sử dụng, do đó không đủ cơ sở để xem xét hoàn thuế theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ CP.

Nụ Bùi