Tái xuất nguyên liệu vật tư đúng quy định sẽ được hoàn thuế nhập khẩu

09:49 | 08/04/2022

(HQ Online) - Theo quy định, hàng hóa là nguyên liệu, vật tư có nguồn gốc nhập khẩu đã thực hiện đăng ký tờ khai thay đổi mục đích sử dụng và nộp đủ thuế, sau đó đăng ký tờ khai xuất khẩu và thực xuất, đáp ứng điều kiện hoàn thuế thì được hoàn thuế nhập khẩu theo quy định.

Hướng dẫn áp dụng mã loại hình đối với trường hợp tái nhập nguyên liệu, vật tư
Hàng nhập chưa qua sử dụng, gia công phải tái xuất có được hoàn thuế?
Mã loại hình xuất nhập khẩu và hoàn thuế nhập khẩu được thực hiện như thế nào?
Quy định ký quỹ bảo vệ môi trường trong nhập phế liệu phục vụ sản xuất

Trước thắc mắc của Công ty TNHH điện tử Samsung HCMC CE Complex liên quan đến việc tái xuất nguyên liệu, vật tư có nguồn gốc nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã có giải đáp và hướng dẫn cụ thể.

Theo đó, tại điểm c khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định: “Hàng hóa quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công, chế biến”.

Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 kiểm tra thực tế hàng hóa. 	Ảnh: T.BÌNH
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 kiểm tra thực tế hàng hóa. Ảnh: T.B

Cũng tại điểm a khoản 1 Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP quy định hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất: “Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu gồm: hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài bao gồm xuất khẩu trả lại chủ hàng, xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan. Việc tái xuất hàng hóa phải được thực hiện bởi người nhập khẩu ban đầu hoặc người được nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu”.

Theo Tổng cục Hải quan, đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư có nguồn gốc nhập khẩu, Công ty TNHH điện tử Samsung HCMC CE Complex đã thực hiện đăng ký tờ khai thay đổi mục đích sử dụng theo mã loại hình A42 và nộp đủ thuế, sau đó, doanh nghiệp đăng ký tờ khai xuất khẩu theo mã loại hình B13 và thực xuất hàng hóa ra nước ngoài, xuất khẩu vào khu phi thuế quan.

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu theo tờ khai mã loại hình B13 được xác định là hàng hóa đã nhập khẩu trước đây, chưa qua sử dụng, gia công, chế biến và là hàng hóa đã khai trên tờ khai thay đổi mục đích sử dụng A42, đáp ứng điều kiện hoàn thuế quy định tại điểm c khoản 1,2 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP thì được hoàn thuế nhập khẩu theo quy định.

Trong đó, hồ sơ, thủ tục hoàn thuế được thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1,2 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP.

Nụ Bùi

Liên kết hữu ích