Hướng tới mục tiêu Bảo hiểm y tế toàn dân

15:26 | 14/07/2019

(HQ Online) - Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 trong đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT), tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2018 - 2019 của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH),  tỷ lệ người dân tham gia BHYT đã không ngừng tăng lên. 

huong toi muc tieu bao hiem y te toan dan 107957 Đề xuất, nghiên cứu tăng hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm y tế đối với nhóm đối tượng đặc biệt
huong toi muc tieu bao hiem y te toan dan 107957 Bảo hiểm y tế: Cứu cánh cho bệnh nhân nghèo
huong toi muc tieu bao hiem y te toan dan 107957 Chung tay xây dựng, phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân
huong toi muc tieu bao hiem y te toan dan 107957 Thanh tra 80 doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp
huong toi muc tieu bao hiem y te toan dan 107957
Trong thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ đề xuất, nghiên cứu tăng hỗ trợ mức đóng BHYT đối với một số nhóm đối tượng đặc biệt. Ảnh: X.T.

Độ bao phủ cao

BHXH Việt Nam vừa có báo cáo gửi Bộ Y tế để tổng hợp gửi Chính phủ về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 trong đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2018 - 2019 của ngành BHXH.

Theo đó, giai đoạn 2018 - 2019, BHXH Việt Nam đã thành lập Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của ngành tại Trung ương và chỉ đạo toàn ngành thành lập Ban chỉ đạo phát triển đối tượng cấp tỉnh. Đồng thời, tăng cường công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch từ Trung ương đến địa phương trong phát triển đối tượng, phối hợp thực hiện công tác khám chữa bệnh BHYT và quản lý quỹ BHYT. Hàng tháng, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT để kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc tại các địa phương, từ đó, đưa ra những giải pháp phát triển đối tượng hiệu quả. BHXH Việt Nam cũng thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành các quy định tại BHXH các tỉnh, thành phố. Đồng thời, tăng cường thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, xử phạt các đơn vị trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật…

Công tác truyền thông chính sách BHYT, cải cách thủ tục hành chính được tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia. Theo đó, BHXH Việt Nam đã tiếp tục củng cố và phát triển hệ thống Đại lý thu BHXH, BHYT. Hết năm 2018, toàn quốc có 12.141 đại lý thu đang hoạt động với 36.384 điểm thu…

Chính vì vậy, tính đến hết năm 2018, toàn quốc đã có trên 83,5 triệu người tham gia BHYT, đạt tỉ lệ bao phủ BHYT 88,5% dân số, vượt và hoàn thành trước mục tiêu theo Nghị quyết số 68/2013/QH13 (giao đến năm 2020 đạt ít nhất 80% dân số tham gia BHYT); đồng thời cũng vượt chỉ tiêu Thủ tướng giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg là 3,3%. Trong đó, đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình đạt 15,7 triệu người, tăng gần 1 triệu người so với năm 2017 (tương đương tăng 6,3%).

Tăng cường các giải pháp phát triển

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành BHXH cũng phải đối mặt với không ít khó khăn. Theo đó, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách về BHYT là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên, một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức tới nhiệm vụ này, coi công tác tuyên truyền chính sách BHYT là nhiệm vụ riêng của ngành BHXH. Một bộ phận người dân chưa nhận thức sâu sắc về chính sách BHYT, chưa có ý thức bảo vệ sức khỏe cho cá nhân mình và gia đình, chưa ý thức được quyền lợi và trách nhiệm để tham gia BHYT theo quy định của pháp luật. Tình trạng trốn đóng, chậm đóng BHYT của một số chủ sử dụng lao động vẫn xảy ra ở hầu hết các địa phương.

Bên cạnh đó, còn một số bất cập, chưa thống nhất của pháp luật BHYT như vướng trong xác định giá trị thẻ BHYT của người lao động khi người sử dụng lao động nợ tiền đóng BHYT; chưa có chế tài xử phạt người không tham gia BHYT dù quy định là bắt buộc; khó khăn trong thực hiện tham gia BHYT với người lao động có yếu tố nước ngoài…

Nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế này, hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân, BHXH Việt Nam kiến nghị Quốc hội cần tăng cường giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đối với các tỉnh, thành phố có tỷ lệ tham gia BHYT chưa cao.

Để áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 trong xử lý hình sự các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định; các bộ, ngành liên quan sớm ban hành Thông tư hướng dẫn; Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cần ban hành Nghị quyết hướng dẫn nội dung này.

Đối với các Bộ: Y tế, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục & Đào tạo cần chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan ban hành các văn bản giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật BHYT liên quan đến lĩnh vực quản lý; tăng cường các giải pháp phát triển đối tượng, thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực BHYT…

Đối với HĐNĐ, UBND các tỉnh, thành phố, đề nghị tăng cường thực hiện giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn. Đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. Giao chỉ tiêu tham gia BHYT đến từng xã để tổ chức thực hiện. Bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ mức đóng BHYT cho người tham gia, nhất là các nhóm đối tượng khó khăn. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách BHYT để báo cáo bộ, ngành xem xét, giải quyết.

Theo Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn, từ góc độ của cơ quan tổ chức thực hiện, thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai nhiều nhóm giải pháp gồm: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT; đổi mới hình thức và nội dung tuyên truyền gần gũi, phù hợp với từng nhóm đối tượng theo địa lý, trình độ, văn hóa, kinh tế xã hội. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của BHXH Việt Nam; đơn giản hóa các thủ tục hành chính; mở rộng hệ thống đại lý thu để người dân tham gia BHYT thêm thuận lợi. Đề xuất, nghiên cứu tăng hỗ trợ mức đóng BHYT đối với một số nhóm đối tượng đặc biệt. Tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thu đóng BHYT đối với các doanh nghiệp để ngăn ngừa tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHYT, ảnh hưởng đến quyền lợi KCB BHYT của người lao động. Tăng cường công tác giám định BHYT; bảo vệ quyền lợi của người bệnh; ngăn ngừa và phòng chống các hành vi lạm dụng, trục lợi BHYT; đảm bảo nguồn quỹ BHYT được sử dụng an toàn, hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các bộ, ngành có liên quan xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện chính sách BHYT; đặc biệt là công tác KCB nhằm mang lại sự hài lòng cho người cho bệnh.

Xuân Thảo