Hướng dẫn tiếp nhận, kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa từ Chile

15:37 | 03/03/2023

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến việc tiếp nhận, thực hiện kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ từ Chile, sau khi Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực với nước này.

Chuẩn hóa và thống nhất quy định về kiểm tra xuất xứ hàng hóa
Tận dụng ưu đãi chứng nhận xuất xứ gia tăng cơ hội xuất khẩu vào châu Âu
Tiếp tục đơn giản hóa quy định kiểm tra xác định xuất xứ
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài kiểm tra hàng hóa XNK.
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài kiểm tra hàng hóa XNK.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan cho biết, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực với Chile vào ngày 21/2/2023. Do Nghị định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CPTPP đối với hàng hóa nhập khẩu từ Chile chưa được ban hành, do đó cục hải quan các tỉnh, thành phố tiếp nhận, thực hiện kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định tại Thông tư số 62/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính và Thông tư số 03/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Về hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ, theo thông báo của Đại sứ quán Chile về thực thi các quy định về quy tắc xuất xứ tại Chương 3 của Hiệp định, Chile không áp dụng hình thức C/O được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 5 của Phụ lục 3A Hiệp định CPTPP.

Chile áp dụng hình thức chứng từ tự chứng nhận xuất xứ được phát hành bởi người xuất khẩu theo quy định tại Chương 3 của Hiệp định, nội luật hóa tại Thông tư số 03/2019/TT-BCT và Thông tư số 62/2019/TT-BTC.

Hướng dẫn của Tổng cục Hải quan trên cơ sở Công hàm số 19/23 ngày 8/2/2023 của Đại sứ quán Chile tại Việt Nam và thông báo của Bộ Công Thương về cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP của Chile.

Ngọc Linh