Hướng dẫn nhập xe ô tô cứu thương đã qua sử dụng

11:12 | 27/09/2021

(HQ Online) - Các vấn đề liên quan đến thủ tục, hồ sơ, kiểm tra chuyên ngành và địa điểm làm thủ tục hải quan đối với xe ô tô cứu thương đã qua sử dụng vừa được Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thực hiện.

Hải quan TP Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh hiện đại hóa, tạo bước đệm thực hiện mô hình Hải quan thông minh
Bổ sung quy định quản lý máy móc đã qua sử dụng
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. 	Ảnh: Thu Hòa
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Thu Hòa

Cụ thể, Tổng cục Hải quan cho biết, về chính sách quản lý thực hiện theo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6275/VPCP-KTTH ngày 7/9/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, xe ô tô cứu thương đã qua sử dụng từ nhận viện trợ không hoàn lại của đối tác nước ngoài để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 được phép nhập khẩu vào Việt Nam cho đến thời điểm Thành phố Hồ Chí Minh bãi bỏ áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Về thủ tục hải quan, thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Hải quan năm 2014. Theo đó, hồ sơ hải quan gồm tờ khai hải quan và văn bản xác nhận của UBND TP Hồ Chí Minh về việc hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp.

Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng xe cứu thương đã qua sử dụng phục vụ mục đích phòng, chống dịch Covid-19 theo quyết định của Chính phủ do doanh nghiệp lựa chọn theo quy định tại Điều 22 Luật Hải quan năm 2014.

Về việc kiểm tra chuyên ngành, Tổng cục Hải quan cho biết căn cứ điểm 2 công văn 6275/VPCP-KTTH, để kịp thời đưa hàng hóa vào sử dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, cơ quan Hải quan không yêu cầu doanh nghiệp phải có giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng tại thời điểm làm thủ tục hải quan với xe cứu thương đã qua sử dụng.

N.Linh