Hướng dẫn khai báo hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan

09:14 | 06/07/2022

(HQ Online) - Nhằm thực hiện đúng các quy định về pháp luật hải quan trong khai báo thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu vận chuyển chịu sự giám sát hải quan trong thời gian tới, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn vừa hướng dẫn và đề nghị hãng tàu, khách hàng thực hiện khai báo thủ tục hải quan cho các tiêu chí trong tờ khai hải quan xuất với các nội dung về địa điểm bảo thuế; phương tiện vận chuyển và cửa khẩu xuất tàu cho hàng hóa xuất khẩu tập kết vào cảng Tân cảng Cát Lái, sau đó tiếp tục vận chuyển đi cảng Tân cảng Hiệp Phước, cụm cảng Cái Mép để xuất tàu.

Đưa cảng về gần doanh nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long
Thêm chuyến tàu kết nối hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc
Hải quan Hiệp phước. ảnh: T.H
Công chức Hải quan TPHCM làm thủ tục cho tàu chở hàng hóa cập cảng Hiệp Phước. Ảnh: T.H

Theo đó, tiêu chí “Địa điểm xếp hàng”: Là cảng thực tế nơi hàng hóa được xếp lên phương tiện vận chuyển quốc tế sẽ chở hàng hóa rời khỏi lãnh thổ Việt Nam (cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất trong trường hợp này là cảng Tân cảng Hiệp Phước – TPHCM hoặc cụm cảng Cái Mép (Bà Rịa- Vũng Tàu).

Tiêu chí “Phương tiện vận chuyển dự kiến”: Là tên Phương tiện vận chuyển quốc tế sẽ chở hàng hóa rời khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Tiêu chí “Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế”: Là địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu mà hãng tàu chỉ định chủ hàng giao hàng (địa điểm hạ bãi). Trong trường hợp này là cảng Tân Cảng Cát Lái – TPHCM.

Trong quá trình thực hiện thủ tục xuất khẩu, nếu các thông tin nêu trên không thay đổi, chủ hàng không phải thực hiện khai bổ sung.

Trường hợp chủ hàng nhận được thông tin thay đổi các tiêu chí nêu trên do hãng tàu thông báo trước khi hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh thì thực hiện như sau:

Trường hợp hãng tàu thay đổi tên phương tiện vận chuyển nhưng không thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất: Chủ hàng không phải thực hiện khai bổ sung, hãng tàu có trách nhiệm thông báo cho cơ quan Hải quan theo hướng dẫn tại điểm a.3 khoản 2 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC;

Trường hợp hãng tàu thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất: Chủ hàng thực hiện khai bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 52b Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 32 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC (theo quy định tại điểm a.3 khoản 2 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC);

Các trường hợp thay đổi thông tin khác: Chủ hàng thực hiện việc khai bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Tân cảng Sài Gòn đề nghị hãng tàu căn cứ vào kế hoạch bố trí phương tiện vận tải quốc tế cập cảng để xếp hàng và cảng, địa điểm tiếp nhận hàng xuất khẩu từ khách hàng của công ty mình, thông báo cho các khách hàng thực hiện khai báo đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn nêu trên, trước khi làm thủ tục thông quan và vận chuyển hàng hóa tập kết vào cảng Tân cảng Cát Lái. Thời gian tổ chức thực hiện: kể từ ngày ban hành thông báo này, cho đến khi có thông báo hướng dẫn mới từ cơ quan hải quan.

Lê Thu