Hoàn thiện dự thảo Nghị định triển khai gói miễn, giảm thuế hơn 21 nghìn tỷ đồng

10:00 | 26/09/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

Chính phủ đề xuất gói miễn, giảm thuế với tổng giá trị khoảng 21.300 tỷ đồng
Hơn 72,7 nghìn tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn
Gói hỗ trợ miễn, giảm thuế: Sự đồng hành của Chính phủ với doanh nghiệp, người dân
Nhiều doanh nghiệp đã tìm ra giải pháp để duy trì dòng tiền trong khó khăn. Ảnh: H.Dịu
Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Ảnh: H.Dịu

Theo Bộ Tài chính, kể từ thời gian đầu xảy ra dịch Covid-19 gây ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế- xã hội trong nước, Bộ Tài chính đã theo sát diễn biến thực tế, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, trên cơ sở rà soát hệ thống pháp luật hiện hành để kịp thời trình cấp có thẩm quyền ban hành và triển khai nhiều giải pháp về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Theo đó, trong năm 2020, Chính phủ đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ như gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất; miễn, giảm các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất với tổng giá trị khoảng 129 nghìn tỷ đồng (trong đó số gia hạn khoảng 97,5 nghìn tỷ đồng; số miễn, giảm là hơn 31,5 nghìn tỷ đồng).

Trong thời gian vừa qua của năm 2021, Chính phủ tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất cũng như miễn, giảm các khoản thuế, phí và lệ phí và tiền cũng như miễn, giảm các khoản thuế, phí và lệ phí với số tiền ước tính khoảng 118 nghìn tỷ đồng.

Bộ Tài chính đánh giá, các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất nêu trên được đánh giá là kịp thời, có tác động tích cực và được cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân đánh giá cao, góp phần tháo gỡ khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì tăng trưởng của năm 2020 cũng như kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021.

Tuy nhiên, trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19 đã và đang tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng, nặng nề tới hoạt động của doanh nghiệp, người dân, đặc biệt là doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và hoạt động sản xuất kinh doanh trong các ngành nghề như du lịch, vận tải, lưu trú và ăn uống, chiếu phim, thể thao và giải trí, báo chí, truyền hình...

Nhằm kịp thời có giải pháp hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Gói hỗ trợ này lên đến 21,3 nghìn tỷ đồng. Hiện nghị quyết đang được rà soát để được ký ban hành.

Để phù hợp với thực tiễn, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Nghị định đảm bảo nguyên tắc đơn giản, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện và phù hợp với thực tiễn, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, người dân, khuyến khích doanh nghiệp, người dân sớm khôi phục sản xuất kinh doanh. Đồng thời phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của ngân sách nhà nước và chấp hành nghĩa vụ của người nộp thuế.

Theo quy định tại dự thảo Nghị định, về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, theo quy định, thực hiện giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với trường hợp người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và tổng doanh thu năm 2021 giảm so với tổng doanh thu năm 2019.

Dự thảo Nghị định nêu rõ không áp dụng tiêu chí tổng doanh thu năm 2021 giảm so với tổng doanh thu năm 2019 đối với trường hợp người nộp thuế mới thành lập, người nộp thuế chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản trong kỳ tính thuế năm 2021.

Về vấn đề này, dự thảo nghị định đã quy định rõ, đồng thời bổ sung quy định việc xác định tổng doanh thu năm 2019 trong trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế TNDN năm 2019 hoạt động không đủ 12 tháng để làm căn cứ so sánh với tổng doanh thu năm 2021.

Dự thảo nghị định cũng quy định rõ về miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Theo đó, thực hiện: miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV của năm 2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi ngành nghề, địa bàn, các hình thức, phương pháp khai thuế, nộp thuế.

Theo quy định của các Luật thuế hiện hành, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tùy thuộc theo hoạt động sản xuất kinh doanh phải nộp các sắc thuế tương ứng như thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường. Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho việc thực hiện cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế, cơ quan chức năng cũng cần hướng dẫn rõ về trình tự, thủ tục thực hiện.

Do đó, dự thảo nghị định quy định rõ việc miễn các khoản thuế phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV của năm 2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và quy trình, thủ tục thực hiện kèm theo các biểu mẫu, cụ thể tại dự thảo Nghị định như sau: Về đối tượng áp dụng, bao gồm: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là cá nhân cư trú hoạt động trong mọi ngành nghề, địa bàn, hình thức khai thuế, nộp thuế, trừ cá nhân có thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số.

Đáng chú ý, về giảm thuế giá trị gia tăng, thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 31/12/2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trong các ngành kinh tế, bao gồm: vận tải; dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch; các xuất bản, điện ảnh… Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh quy định tại khoản này. Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định.

Riêng về miễn tiền chậm nộp thuế, sẽ miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất đôi với doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ trong năm 2020. Không áp dụng quy định này đối với các trường hợp đã nộp tiền chậm nộp.

Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn, dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể về đối tượng được miễn, thẩm quyền xác định số tiền chậm nộp được miễn và thẩm quyền miễn tiền chậm nộp. Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng quy định về trình tự thủ tục, hồ sơ miễn tiền chậm nộp và việc gửi quyết định miễn tiền chậm nộp cho người nộp thuế.

Thùy Linh