Hàng hóa vi phạm buộc tái xuất hoặc buộc tiêu hủy thì có bị xử lý vi phạm hành chính?

15:27 | 19/09/2022

(HQ Online) - Trong quá trình hoạt động nghiệp vụ, Cục Hải quan Hải Phòng gặp vướng liên quan đến xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm về nhãn hàng hóa. Theo đó, Hải quan Hải Phòng đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện thống nhất quy định về xử phạt hành chính đối với trường hợp vi phạm về nhãn hàng hóa và áp dụng biện pháp buộc tiêu hủy/tái xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Khai và nộp bổ sung thuế GTGT hàng nhập tại chỗ có bị xử phạt vi phạm hành chính?
Long An buộc tiêu hủy trên 200 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu
Hải quan tháo gỡ vướng mắc trong xử lý vi phạm hành chính
Tổ chức kiểm tra, rà soát hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Cục Hải quan Hải Phòng nêu tại Điều 9 và Điều 14 Nghị định 128/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 102/2021/NĐ-CP thì các hành vi vi phạm được nêu tại Điều 9 và Điều 14 nêu trên không áp dụng đối với Điều 22 Nghị định 99/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi vi phạm quy định ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu. Như vậy, Cục Hải quan Hải Phòng cho rằng nếu đã xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm về nhãn hàng hóa thì không xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai sai thuế.

Công chức Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV 3 kiểm tra hàng hóa XNK. 	Ảnh: N.Linh
Công chức Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV 3 kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: N.Linh

Tuy nhiên, tại khoản 1, 2, 8 Điều 31 Nghị định 119/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 126/2021/NĐ-CP lại quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi nhập khẩu hàng hóa có nhãn không ghi đầy đủ thông tin bắt buộc trên nhãn hàng hóa. Trong trường hợp mà một lô hàng có cả hành vi vi phạm về thuế (Điều 9, 14 Nghị định 128/2020/NĐ-CP) và hành vi vi phạm về nhãn (Điều 31 Nghị định 119/2017/NĐ-CP thì người có thẩm quyền xử phạt có ra quyết định xử phạt với cả 2 hành vi trên hay không? Hay chỉ xử phạt đối với hành vi về nhãn hàng hóa theo quy định tại Điều 31 Nghị định 119/2017/NĐ-CP, Cục Hải quan Hải Phòng thắc mắc.

Cục Hải quan Hải Phòng cũng cho rằng, đối với các hành vi vi phạm nhập khẩu hàng hóa mang nhãn hiệu giả mạo (Điều 22 Nghị định 99/2013/NĐ-CP), nhập khẩu hàng hóa giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa quy định tại Điều 11 Nghị định 98/2020/NĐ-CP đều có biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tái xuất hoặc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với hàng hóa nhập khẩu.

Cục Hải quan Hải Phòng nhấn mạnh, hiện nay, một số lô hàng nhập khẩu nhiều mặt hàng, vi phạm có cả 2 hành vi khai sai về thuế/ trốn thuế và nhập khẩu hàng hóa mang nhãn hiệu giả mạo/ nhập khẩu hàng hóa giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa. Do vậy, người có thẩm quyền xử phạt đối với cả 2 hành vi hay chỉ xử phạt đối với hành vi giả mạo nhãn hiệu/ nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa?

Về những vướng mắc mà Cục Hải quan Hải Phòng đang gặp phải, để hướng dẫn cụ thể các quy định, theo Tổng cục Hải quan tại Điều 1 Luật Hải quan; Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; điểm d khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính; khoản 8 Điều 31 Nghị định 119/2017/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 126/2021/NĐ-CP, điểm b khoản 13 Điều 13 Nghị định 99/2013/NĐ-CP; khoản 4 Điều 11 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định hàng hóa vi phạm quy định về nhãn hàng hóa, hàng hóa mang nhãn hiệu giả mạo hoặc hàng hóa giả mạo nhãn hàng hóa, bao bị hàng hóa bị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi liên quan đến nhãn hàng hóa và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, khi đã áp dụng biện pháp buộc tái xuất hoặc buộc tiêu hủy thì không áp dụng chính sách thuế và không xử phạt vi phạm về thuế.

Nụ Bùi