Hải quan TPHCM: Kiểm soát tốt nợ thuế 

08:43 | 17/07/2019

(HQ Online) - Công tác quản lý nợ thuế tại Cục Hải quan TPHCM trong 6 tháng đầu năm 2019 được kiểm soát rất tốt, số nợ trong hạn 90 ngày phát sinh ở mức thấp, chỉ chiếm 0,23% tổng số thu ngân sách. 

hai quan tphcm kiem soat tot no thue Hải quan TPHCM: Ứng dụng mạnh công nghệ 4.0 trong quản lý, điều hành
hai quan tphcm kiem soat tot no thue Hải quan TPHCM: Thu ngân sách nửa cuối năm sẽ khó khăn
hai quan tphcm kiem soat tot no thue Hải quan TPHCM: Triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách
hai quan tphcm kiem soat tot no thue
Hải quan TPHCM không để phát sinh nợ mới thuộc diện khó thu. Ảnh: T.H

Theo ông Nguyễn Quốc Toản, Phó trưởng phòng, Phụ trách Phòng Thuế XNK - Cục Hải quan TPHCM, thực hiện tốt phương châm giảm nợ là góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, trong 6 tháng đầu năm năm 2019, công tác quản lý, xử lý nợ thuế đã được Cục Hải quan TPHCM tổ chức quản lý tốt, không để phát sinh nợ xấu không thu hồi được. 

Trong 6 tháng năm 2019, nợ thuế mới phát sinh (trong hạn 90 ngày) là 13,951 tỷ đồng, chỉ chiếm 0,23% tổng thu số thu ngân sách của toàn Cục. 

Như vậy, từ rất nhiều năm nay, năm 2019 Cục Hải quan TPHCM đã thực hiện rất tốt nghiệp vụ  quản lý nợ thuế, nhất là nợ thuế phát sinh. Đạt được điều này là nhờ vào 2 yếu tố: Cơ quan Hải quan thực hiện tốt công tác tạo thuận lợi thương mại; và tuyên truyền, phổ biến pháp luật hải quan để doanh nghiệp hướng đến tính tự giác tuân thủ pháp luật hải quan.  

Đối với số nợ cũ, năm 2019, Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu cho Cục Hải quan TPHCM xử lý và thu hồi 214,48 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị nay đã xử lý và thu hồi 55,125 tỷ đồng,  đạt: 25,8%.

Theo nhận định của Cục Hải quan TPHCM, để hoàn thành chỉ tiêu Tổng cục Hải quan là điều rất khó khăn do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là tăng thu từ công tác hậu kiểm, nhưng doanh nghiệp đã ngừng hoạt động hoặc giải thể nên công tác thu hồi nợ thuế rất khó khăn.  

Lê Thu