Hải quan Thanh Hóa hướng dẫn xác định vi phạm do ảnh hưởng của dịch Covid-19

15:38 | 17/01/2022

(HQ Online) - Cục Hải quan Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị căn cứ hướng dẫn và hồ sơ vụ việc cụ thể để xem xét, xác định việc có xử phạt hay không xử phạt vi phạm hành chính.

Hải quan Thanh Hóa thu ngân sách hơn 13.255 tỷ đồng
Hải quan Thanh Hóa đối thoại, chia sẻ đồng hành cùng doanh nghiệp
Hải quan Thanh Hóa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tăng thu ngân sách
Công chức Cục Hải quan Thanh Hóa thực hiện hoạt động nghiệp vụ. Ảnh: Phong Nhân
Công chức Cục Hải quan Thanh Hóa thực hiện hoạt động nghiệp vụ. Ảnh: Phong Nhân

Theo đó, triển khai chỉ đạo của Tổng cục Hải quan về việc xử phạt vi phạm hành chính do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, cụ thể là trường hợp đã hết thời hạn gửi kho ngoại quan nhưng không thể xuất khẩu hoặc nhập khẩu vào nội địa do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cá nhân không thể đến làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa đúng thời hạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19... Cục Hải quan Thanh Hóa đã hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện.

Hướng dẫn nêu: Tại Nghị quyết số 10/2021/UBTVQH15 ngày 8/12/2021của Ủy ban Thường vụ Quốc hộivề việc gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, hàng hóa được lưu giữ cho đến không quá 12 tháng sau ngày công bố hết dịch.

Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 Chính phủ quy định tạm thời Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; trong đó, điểm 18b Mục VI Nghị quyết giao cho Bộ Tư pháp “Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất việc áp dụng các quy định xử phạt vi phạm hành chính do hoàn cảnh khách quan, ảnh hưởng của dịch Covid".

Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, khoản 3 Điều 8 Nghị định 118/2021/NĐ-CP đã quy định: Đối với trường hợp hành vi vi phạm hành chính được thực hiện xuất phát trực tiếp từ điều kiện, hoàn cảnh khách quan do dịch bệnh hoặc phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, để xác định việc có hay không xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt phải xác minh, thu thập đầy đủ thông tin, số liệu, giấy tờ hoặc tài liệu có liên quan đến vi phạm hành chính để làm rõ các tình tiết của vụ việc cụ thể.

Trong đó, nếu xác định dịch bệnh là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hành vi vi phạm hành chính; đối tượng thực hiện hành vi vi phạm không thể lường trước được hoàn cảnh dịch bệnh và không thể khắc phục được, mặc dù đã thực hiện mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép để khắc phục, thì có thể áp dụng quy định tại khoản 4 Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính để không xử phạt vi phạm hành chính (Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022 và quy định của Nghị định được áp dụng đối với cả cá nhân và tổ chức vi phạm).

Cục Hải quan Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc căn cứ các văn bản hướng dẫn trên và hồ sơ vụ việc cụ thể để xem xét, xác định việc có xử phạt hay không xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính được thực hiện xuất phát trực tiếp từ điều kiện, hoàn cảnh khách quan do dịch bệnh hoặc phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, phục hồi kinh tế trên địa bàn; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn khai thác, nghiên cứu nội dung các văn bản và thực hiện.

N.Linh