Hải quan Lạng Sơn tăng cường kiểm tra, giám sát hàng ra vào, lưu kho, bãi

15:43 | 20/09/2021

(HQ Online) - Để đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đưa vào, đưa ra tại các kho, bãi, địa điểm, Cục Hải quan Lạng Sơn yêu cầu các chi cục hải quan cửa khẩu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy định.

Hải quan Lạng Sơn kiểm soát chặt các lô hàng bách hóa tiêu dùng nhập khẩu
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp
Tăng cường quản lý, giám sát hàng hóa gửi kho ngoại quan

Theo đó, Cục Hải quan Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị hải quan cửa khẩu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13; Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP; Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC; Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và các văn bản pháp luật khác có liên quan, đảm bảo quản lý chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

0210-img-3304
Kho ngoại quan của Công ty CP SX & XNK Đạt Phát. Ảnh: H.Nụ

Đồng thời, Hải quan Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị thực hiện rà soát lại toàn bộ các lô hàng đang lưu giữ, gửi kho, bãi, địa điểm tại khu vực cửa khẩu để xử lý theo quy định.

Trong đó, xem xét trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, địa điểm nếu thực hiện không đúng quy định tại Điều 41 Luật Hải quan số 54/2014/QH13.

Ngoài ra, các đơn vị cửa khẩu cần chỉ đạo bộ phận kiểm soát, chống buôn lậu tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, giám sát, thu thập thông tin, nắm tình hình phối hợp với khâu thông quan kiểm soát, giám sát chặt chẽ các lô hàng nhập khẩu nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Nụ Bùi