Giảm gần 11.000 container phế liệu tại cảng biển

09:50 | 07/10/2019

(HQ Online) - So với gần 1 năm trước, lượng phế liệu tồn đọng tại các cảng biển Việt Nam đã giảm đáng kể tới gần 11.000 container.

giam gan 11000 container phe lieu tai cang bien Sẽ mạnh tay với phế liệu không đạt chuẩn gây nguy hại
giam gan 11000 container phe lieu tai cang bien Chính phủ đã chỉ đạo giải quyết bất cập trong công tác quản lý phế liệu nhập khẩu
giam gan 11000 container phe lieu tai cang bien Tập trung xử lý phế liệu tồn đọng tại cảng biển
giam gan 11000 container phe lieu tai cang bien
Cơ quan Hải quan đang tích cực xử lý phế liệu tồn đọng. Ảnh: N.Linh.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của các bộ, ngành liên quan để kiểm soát chặt chẽ, tình trạng phế liệu tồn đọng, lưu giữ tại cảng đã giảm rõ rệt. Theo thông tin cập nhật của Tổng cục Hải quan, đến trung tuần tháng 9/2019, số container khai báo trên E-manifest là phế liệu hiện lưu giữ tại cảng biển là 10.102 container, giảm mạnh tới 10.852 container so với cuối năm 2018.

Để xử lý triệt để, hiệu quả vấn đề phế liệu tồn đọng, Tổng cục Hải quan đã tham mưu cho Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ về quyết định ban hành quy chế phối hợp kiểm soát hàng phế liệu nhập khẩu tại các cửa khẩu.

Về phương án xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại cảng biển, Bộ Tài chính báo cáo, đề xuất Thủ tướng trình tự các bước xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại cảng biển. Đồng thời, kiến nghị Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành trong việc xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại cảng biển.

Riêng đối với hàng hóa tồn đọng là chất thải, chất thải nguy hại, phế liệu không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và hàng hóa tồn đọng là chất thải phóng xạ, Bộ Tài chính đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định xử lý theo hướng yêu cầu hãng tàu có trách nhiệm thực hiện vận chuyển lô hàng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan Hải quan.

Trường hợp hãng tàu không thực hiện vận chuyển lô hàng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải có biện pháp cưỡng chế, xử lý hoặc dừng việc cấp phép ra, vào cảng Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải chỉ cấp phép ra, vào cảng biển Việt Nam cho hãng tàu sau khi hãng tàu đã vận chuyển toàn bộ các lô hàng tồn đọng là chất thải, chất thải nguy hại, phế liệu không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, chất thải phóng xạ ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Những kiến nghị của Bộ Tài chính đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đồng ý.

Ngoài ra, căn cứ thông báo của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 7670/VPCP-KTTH ngày 27/8/2019, văn bản số 8908/BTC-TCHQ ngày 5/8/2019 của Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1324/QĐ-BTC ngày 5/8/2019 của Bộ Tài chính về việc thành lập Tổ công tác liên ngành xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại các cảng biển Việt Nam, lãnh đạo Tổng cục Hải quan vừa chủ trì buổi họp đầu tiên của Tổ công tác liên ngành để thống nhất các nội dung chỉ đạo các cục hải quan địa phương thực hiện việc xử lý hàng hóa tồn đọng.

Thái Bình