Gia hạn doanh nghiệp ưu tiên đối với Công ty Sonion

09:06 | 09/06/2021

(HQ Online) - Công ty TNHH Sonion Việt Nam vừa được Tổng cục Hải quan quyết định gia hạn áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên với thời gian 3 năm.

Vedan Việt Nam được gia hạn doanh nghiệp ưu tiên về hải quan
Công ty Pouchen Việt Nam được gia hạn doanh nghiệp ưu tiên
Vinamilk được gia hạn áp dụng doanh nghiệp ưu tiên
Công ty TNHH Kwong Lung Meko được gia hạn doanh nghiệp ưu tiên
Gia hạn doanh nghiệp ưu tiên đối với Công ty Sonion
Công ty TNHH Sonion Việt Nam có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Đan Mạch.

Công ty TNHH Sonion Việt Nam (Khu công nghệ cao, quận 9, TP HCM) được công nhận doanh nghiệp ưu tiên lần đầu năm 2015.

Công ty TNHH Sonion Việt Nam có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Đan Mạch. Đây là doanh nghiệp chế xuất, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất thiết bị bán thành phẩm của máy trợ thính.

Hiện cả nước có 70 doanh nghiệp đang được áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên.

Theo quy định tại Thông tư 72/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, một trong những điều kiện để được xem xét, công nhận doanh nghiệp ưu tiên liên quan đến kim ngạch xuất nhập khẩu,với các mức: doanh nghiệp đạt kim ngạch xuất nhập khẩu từ 100 triệu USD/năm trở lên;

Doanh nghiệp đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sản xuất tại Việt Nam từ 40 triệu USD/năm trở lên;

Doanh nghiệp đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa là nông sản, thủy sản sản xuất hoặc nuôi, trồng tại Việt Nam từ 30 triệu USD/năm trở lên.

Đại lý thủ tục hải quan có số tờ khai hải quan đã làm thủ tục hải quan đứng tên đại lý trong năm đạt từ 20.000 tờ khai/năm trở lên.

Thông tư 72 quy định, không áp dụng điều kiện kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu đối với các doanh nghiệp được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp công nghệ cao theo quy định của Luật Công nghệ cao.

Thông tư 07/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 72) quy định “trong thời gian 03 (ba) tháng tính đến thời hạn gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên, Tổng cục Hải quan căn cứ các thông tin thu thập từ các cục thuế, cục hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở chính và nơi doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu về kết quả quản lý, kết quả kiểm tra sau thông quan (nếu có) để quyết định gia hạn”.

Thái Bình