EVN đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.600 tỷ đồng trong 2021

16:20 | 09/04/2021

(HQ Online) - Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa ban hành quyết định phê duyệt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 2021 (đối với Công ty mẹ) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

EVN gặp một loạt khó khăn trong huy động nguồn điện
EVN: Cần cơ chế đặc thù để thực hiện Quy hoạch điện VIII
Lợi nhuận PAN Group vượt kế hoạch trước tác động kép từ đại dịch và thiên tai
EVN đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.600 tỷ đồng trong 2021
Kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 của Công ty mẹ - Tập đoàn EVN là 20.199 tỷ đồng.

Mục tiêu và nhiệm vụ của EVN năm 2021 là vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia, đảm bảo hiệu quả kinh tế vận hành hệ thống điện và an ninh cung ứng điên cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân.

Thực hiện các nhiệm vụ dược giao về dầu tư các dự án nguồn điện và các dự án luới điện theo đúng tiến độ được duyệt, tập trung đẩy mạnh tiến độ các dự án đầu tư cấp bách, các dụ án quan trọng theo đúng quy định.

Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu cụ thể: Sån lượng điện sản xuất và mua 253,75 tỷ kWh; Sản lượng điện bán là 233,679 tỷ kWh; Tổng doanh thu 359 765 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế (tối thiếu) 1.600 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế tối thiểu 1.280 tỷ đồng;

Kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 của Công ty mẹ - Tập đoàn EVN là 20.199 tỷ đồng, trong đó, trả nợ vốn vay (gốc và lãi) 10.945 ty đồng; Đầu tư thuần là 9.254 tỷ đồng.

Uỷ ban Quản lý vốn nêu rõ, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận được tạm giao theo số liệu do EVN đề nghị trong khi chưa được Bộ Công Thương phê duyệt khung giá bán buôn điện bình quân và giá truyền tải của năm 2021. Các số liệu này được xem xét hiệu chỉnh sau khi có phê duyệt của Bộ Công Thương.

Uỷ ban Quản lý vốn yêu cầu Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc EVN chịu trách nhiệm về các số liệu tính toán về nhu cầu phụ tải điện trong điều kiện diễn biến dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, đảm bảo không thực hiện việc điều chỉnh sản lượng điện kế hoạch theo đúng quy định.

Rà soát, nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của EVN đến các cơ quan thẩm quyền nhằm đấy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư và tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Với danh mục các dự án đầu tư, chỉ quyết định đầu tư, bố trí vốn đầu tư cho các dự án cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu công cung ứng điện, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia, phù hợp với khả năng triến khai thực hiện và giải ngân trong năm 2021; phòng, chống đầu tư dàn trải, lãng phí, thất thoát vốn, tài sản của nhà nước và doanh nghiệp

Hoài Anh