Đồng ý chưa thu thuế lô hàng phục vụ phòng chống dịch của Tập đoàn VinGroup tài trợ cho Bộ Y tế

09:47 | 14/07/2021

(HQ Online) - Để phục vụ khẩn cấp hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Tập đoàn VinGroup- Công ty CP (gọi tắt là Tập đoàn VinGroup) được giải phóng lô hàng và chưa phải thực hiện nghĩa vụ thuế với điều kiện Tập đoàn VinGroup phải có văn bản cam kết sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quyết định cuối cùng của Thủ tướng Chính phủ.

Không thu thuế GTGT đối với lô hàng 2.000 máy thở do Công ty TNHH Văn Lang Helthcare tặng Chính phủ
Bổ sung máy thở, vật tư phòng hộ cá nhân... vào Danh mục dự trữ quốc gia
Linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở có được miễn thuế?

Tổng cục Hải quan nhận đề nghị miễn thuế NKvà không thu thuế GTGT máy xét nghiệm Covid qua hơi thở và ống ngậm xét nghiệm để tài trợ cho Bộ y tế và được tạm thời chưa phải nộp thuế NK, thuế GTGT đối với lộ hàng trong thời gian chờ Thủ tướng quyết định miễn thuế của Tập đoàn VinGroup.

Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải, việc miễn thuế NK và không thu thuế GTGT máy xét nghiệm Covid qua hơi thở và ống ngậm xét nghiệm phải căn cứ quy định tại khoản 23 Điều 16 Luật thuế Xk, thuế NK số 107/2016/QH13; Điều 28 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ CP của Chính phủ.

Do đó, Tổng cục Hải quan đề nghị Tập đoàn VinGroup bổ sung thông tin về số lượng, chủng loại và trị giá hàng hóa, số tiền thuế đề nghị được miễn thuế, Danh mục hàng hóa NK đề nghị được miễn thuế NK theo quy định để Tổng cục Hải quan trình Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng chính phủ xem xét quyết định.

5239-maytho-280320
Ảnh minh họa.

Tổng cục Hải quan cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đặc biệt là tại TP Hồ Chí Minh, công tác phòng chống dịch Covid-19 đang rất cần các trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch trong đó có máy xét nghiệm Covid qua hơi thở và ống ngậm xét nghiệm. Việc Tập đoàn VinGroup tài trợ cho Bộ Y tế 30 máy xét nghiệm phát hiện nhanh virus Sars-Cov-2 qua hơi thở BreFrence Go và 2 triệu bộ ống ngậm xét nghiệm để phòng chống dịch Covid-19 trong cả nước là một hoạt động mang tính nhân đạo, cần thiết và cấp bách để phục vụ cộng đồng.

Do vậy, trước mắt để phục vụ khẩn cấp hoạt động phòng chống dịch Covid-19, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Tập đoàn VinGroup được giải phóng lô hàng 30 máy xét nghiệm virus Sars-Cov-2 qua hơi thở BreFrence Go và 2 triệu bộ ống ngậm xét nghiệm nhập khẩu để phục vụ yêu cầu chống dịch bệnh cấp bách hiện nay.

Đồng thời, Tập đoàn VinGroup chưa phải thực hiện nghĩa vụ về thuế NK, thuế GTGT đối với 2 triệu bộ ống ngậm xét nghiệm (hãng Breathonix- Singapore) và chưa phải thực hiện nghĩa vụ về thuế GTGT đối với hàng 30 máy xét nghiệm phát hiện nhanh virus Sars-Cov 2 qua hơi thở BreFrence Go với điều kiện Tập đoàn VinGroup phải có văn bản cam kết gửi cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục NK lô hàng nêu trên sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế theo quyết định cuối cùng của Chính phủ/ Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục Hải quan cũng giao Cục Hải quan Hà Nội (nơi Tập đoàn VinGroup đăng ký làm thủ tục NK lô hàng) làm thủ tục giải phóng lô hàng 30 máy xét nghiệm phát hiện nhanh virus Sars-Cov-2 qua hơi thở BreFrence Go và 2 triệu bộ ống ngậm xét nghiệm (hãng Breathonix- Singapore) nêu trên để Tập đoàn VinGroup kịp thời giao cho Bộ Y tế.

Nụ Bùi