Facebook Twitter youtube Tiktok

Doanh nghiệp xuất khẩu chủ động hội nhập để phát triển bền vững

(HQ Online) - Việt Nam đã có quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với trên 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, ký 15 hiệp định thương mại tự do (FTA) với trên 60 đối tác. Để tận dụng tốt cơ hội này, các doanh nghiệp xuất khẩu đang chủ động hội nhập để phát triển bền vững.
Tạo động lực cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững Liên kết vùng để phát triển thương mại điện tử hướng tới xuất khẩu Doanh nghiệp chủ động hội nhập để vượt qua "rào cản xanh" Công nghiệp bao bì Việt Nam hướng tới phát triển bền vững
DN Việt cần nâng cao năng lực cạnh tranh và chủ động hoà nhịp với xu hướng tái định hình chuỗi cung ứng toàn cầu. 	Ảnh: S.T
DN Việt cần nâng cao năng lực cạnh tranh và chủ động hoà nhịp với xu hướng tái định hình chuỗi cung ứng toàn cầu. Ảnh: S.T

Hạn chế lớn nhất là năng lực cạnh tranh

Tại Hội nghị “Nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững” tổ chức tại TPHCM cuối tuần qua, các diễn giả nhận định, một trong những hạn chế lớn nhất của doanh nghiệp (DN) hiện nay là năng lực cạnh tranh. Bà Lâm Thị Quỳnh Anh, Trưởng phòng Hội nhập trong nước, Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế cho biết, qua làm việc với một số DN trên địa bàn TPHCM, các DN đều cho rằng, trong môi trường hội nhập hiện nay, hạn chế lớn nhất của DN là năng lực cạnh tranh.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, hiện nay, Việt Nam đang triển khai hội nhập sâu rộng và toàn diện trên tất cả lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng với hội nhập kinh tế là trọng tâm. Do vậy, nền kinh tế Việt Nam vừa phải đảm bảo độc lập tự chủ, vừa phải gắn kết chặt chẽ với kinh tế thế giới để kịp thời nắm bắt những cơ hội và vượt qua thách thức trong tiến trình hội nhập. Thế giới đang chuyển từ nền kinh tế tri thức tới toàn cầu hóa số và kinh tế số dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; toàn cầu hóa chuyển dần sang khu vực hóa thương mại, xu hướng hợp tác song phương đang chiếm ưu thế so với hợp tác đa phương; sự đấu tranh giữa xu hướng gia tăng bảo hộ thương mại và chống bảo hộ thương mại; xu hướng dịch chuyển của chuỗi cung ứng trên thế giới sau đại dịch Covid-19...

Ông Phạm Bình An, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế TPHCM cho biết, để thích ứng các yêu cầu trên, thời gian qua, TPHCM đã tích cực triển khai các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế, thực thi hiệu quả các FTA thế hệ mới. Đây cũng là địa phương có hoạt động thương mại trao đổi đầu tư lớn nhất cả nước, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2022 đạt hơn 110 tỷ USD, vốn đầu tư nước ngoài năm 2022 đạt trên 3,94 tỷ USD. Để đạt được kết quả này, TPHCM đã tập trung đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và truyền thông về hội nhập quốc tế với hình thức đa dạng, linh hoạt, hướng đến các nội dung chuyên sâu gắn với tình hình biến động, hội nhập kinh tế thế giới.

TPHCM có số lượng DN đông nhưng chủ yếu là DN nhỏ, siêu nhỏ và vừa. Trong khi đó, vấn đề hội nhập chỉ được các DN lớn, có xuất khẩu quan tâm nhiều hơn. Ngoài ra, liên kết giữa DN có vốn đầu tư nước ngoài và DN trong nước chưa đạt kỳ vọng. Bên cạnh đó, việc triển khai các vấn đề trong FTA thế hệ mới như lao động, công đoàn, môi trường, xu hướng chuyển đổi kép, chuyển đổi năng lượng… chưa được các cơ quan Trung ương hướng dẫn cụ thể để địa phương có sự chuẩn bị nhằm thực thi hiệu quả. Với nhu cầu ngày càng khắt khe giữa các thị trường, các chính sách hỗ trợ DN vẫn còn hạn chế.

Cũng theo ông An, điều đáng nói, trong thời gian gần đây, Việt Nam đã chuẩn bị “tổ” để đón “đại bàng”, nhưng cũng có những “đại bàng” bay đến, rồi lại bay đi. Một trong những lý do là lao động Việt Nam dồi dào, nhưng chất lượng, tay nghề còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu cao của các nhà đầu tư, tập đoàn lớn trên thế giới.

Cùng quan điểm này, bà Lâm Thị Quỳnh Anh cho rằng, hiện nay, hàng hóa của Việt Nam đã xuất khẩu tới trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, có bước phát triển vượt bậc đáng ghi nhận. Tuy nhiên, đã bộc lộ những tồn tại, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, của DN, sản phẩm còn yếu. Hiện Việt Nam có khoảng 800.000 DN đang hoạt động, trong đó riêng TPHCM có 300.000 DN. Tuy nhiên, phần lớn các DN vừa và nhỏ, nên khó tham gia vào các khâu có giá trị gia tăng cao, mới chỉ dừng ở công đoạn gia công, chế biến đơn thuần. Đối tượng hưởng lợi các FTA chủ yếu thuộc về các DN FDI, với 70% tổng giá trị xuất khẩu tập trung ở DN FDI; số DN nội địa tham gia vào sân chơi lớn này còn hạn chế.

Doanh nghiệp chủ động hội nhập

Ngày 5/7/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 93/NQ- CP về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030, trong đó đề ra những định hướng lớn cho công tác hội nhập kinh tế quốc tế thời gian tới.

Theo bà Lâm Thị Quỳnh Anh, Nghị quyết số 93/NQ-CP được ban hành với nhiều mục tiêu cụ thể, như: chuyển hóa các lợi ích của hội nhập kinh tế quốc tế thành kết quả trong quá trình phục hồi và phát triển kinh tế; nâng cao mức độ và chất lượng hội nhập kinh tế quốc tế đóng góp tích cực vào quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững; nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các tác động tiêu cực của bên ngoài; tăng cường năng lực cạnh tranh của nền kinh tế...

Hiện Việt Nam đã thiết lập quan hệ chính thức với 189/193 quốc gia, có quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với trên 224 nước, vùng lãnh thổ, ký 15 FTA với trên 60 đối tác, đã có 71 đối tác công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường. Các thành tựu đạt được trong việc triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua, nổi bật là kinh tế tăng trưởng từng bước vững chắc và ngày càng được cải thiện; quy mô kinh tế ngày càng mở rộng; cán cân xuất, nhập khẩu hàng hoá được cải thiện rõ rệt, chuyển từ thâm hụt sang thặng dư; thị trường xuất khẩu được mở rộng và đa dạng, các thị trường mà Việt Nam có ký kết các FTA thế hệ mới đều ghi nhận xuất khẩu tăng trưởng hàng năm...

Tuy nhiên, bên cạnh đó, nền kinh tế vẫn đang phải đối mặt với những thách thức như: sức cạnh tranh của nền kinh tế, DN và sản phẩm của nước ta mặc dù đã được cải thiện nhưng vẫn còn yếu so với thế giới, kể cả các nước trong khu vực; hiệu quả tận dụng cơ hội, lợi ích từ các cam kết quốc tế trong một số lĩnh vực còn hạn chế; hội nhập kinh tế quốc tế chưa thực sự gắn kết chặt chẽ với yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững của nền kinh tế; mức độ đổi mới tư duy, sáng tạo trong suy nghĩ, quyết liệt trong hành động còn chưa thực sự cao, thêm vào đó, hậu quả của đại dịch Covid-19 vẫn đang gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đối với nền kinh tế.

Theo các chuyên gia, ngoài sự chủ động của DN, trong bối cảnh hiện nay, cần tính đến những một số giải pháp chính sách như: tập trung huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực bồi đắp nội lực của nền kinh tế, để có thể ứng phó hiệu quả với những chuyển dịch, biến động lớn của nền kinh tế toàn cầu. Cùng với việc tận dụng giao thương để thúc đẩy tăng trưởng, tận dụng các lợi thế có được từ các FTA thế hệ mới, củng cố nội lực bằng việc quyết liệt thực hiện cơ cấu lại kinh tế, phát triển đồng bộ các ngành kinh tế quan trọng gắn với thương mại xuất, nhập khẩu và khai thông thị trường nội địa. Tiếp đến, đẩy mạnh khai thác thị trường nội địa thông qua việc gắn kết chặt chẽ giữa phát triển vùng sản xuất nguyên liệu với công nghiệp chế biến và xuất khẩu.

Đặc biệt, đối với xu hướng gia tăng bảo hộ thương mại, Việt Nam cần nâng cao năng lực cạnh tranh của DN và sản phẩm; tăng cường kiểm soát chất lượng, xuất xứ, chống gian lận thương mại và chủ động ứng phó với các tổ chức triển khai thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế của Việt Nam, đặc biệt là cam kết trong các FTA đã ký kết nhằm bảo đảm cho quá trình hội nhập của Việt Nam một cách hiệu quả và bền vững hơn.

Ông Trịnh Minh Anh, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế: Chủ động hòa nhịp với xu hướng tái định hình chuỗi cung ứng toàn cầu

Chuỗi cung ứng toàn cầu trong thời gian tới sẽ dịch chuyển theo 3 hướng. Thứ nhất, dịch chuyển chuỗi cung ứng sang các nước trong cùng khu vực địa lý để giảm phụ thuộc hoặc tránh rủi ro từ chiến tranh thương mại hoặc các đòn trừng phạt lẫn nhau giữa các nền kinh tế. Thứ hai, dịch chuyển chuỗi cung ứng đòi hỏi thực hiện đầu tư, thường gắn với hoạt động sản xuất có công nghệ cao, sản phẩm hàng hóa chiến lược có giá trị gia tăng cao. Thứ ba, tái cơ cấu, sắp xếp lại chuỗi cung ứng qua việc đa dạng hoá nguồn cung, mở rộng mạng lưới các nhà cung cấp nhằm phân tán rủi ro, như đặt hàng mua nguyên vật liệu, linh kiện từ nhiều nhà cung ứng tại các nước khác nhau.

Trong thời gian tới, cạnh tranh tham gia chuỗi cung ứng sẽ diễn ra quyết liệt hơn, nhất là giữa các nước đang phát triển có sự tương đồng về thị trường, trình độ phát triển, công nghệ và lao động… Để đón nhận sự dịch chuyển chuỗi cung ứng, bên cạnh ổn định chính trị và ổn định vĩ mô, các quốc gia cần chuẩn bị cơ sở hạ tầng, đội ngũ lao động có trình độ, kỹ năng, dễ đào tạo, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của các công ty đa quốc gia khi dịch chuyển cơ sở sản xuất sang nước khác để tránh rủi ro từ chiến tranh thương mại.

Từ thực tế trên, một số khuyến cáo cho DN Việt Nam: Một là, tập trung huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế để có thể ứng phó hiệu quả với những chuyển dịch, biến động lớn của nền kinh tế toàn cầu; Hai là, đẩy mạnh khai thác thị trường nội địa; Ba là, tận dụng tối đa những cơ hội mà cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại cho tăng trưởng kinh tế; Bốn là, nâng cao năng lực cạnh tranh của DN và sản phẩm; Năm là, chủ động hòa nhịp với xu hướng tái định hình chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Huỳnh Minh Vũ, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Hội nhập quốc tế TPHCM: Doanh nghiệp cần chủ động chuyển đổi xanh

Trong thời gian gần đây, nhiều thị trường đã đặt ra những yêu cầu cao đối với hàng hóa nhập khẩu. Từ 1/10/2023, Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) bắt đầu đi vào hoạt động. Theo đó, tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Liên minh châu Âu (EU) trong các lĩnh vực công nghiệp có cường độ carbon cao (thép, nhôm, xi măng, phân bón…) sẽ nằm trong phạm vi điều chỉnh và dự kiến sẽ thực hiện đầy đủ từ năm 2026. EU hiện là thị trường xuất khẩu hàng hoá lớn thứ 3 của Việt Nam. Do đó, các chính sách liên quan đến nhập khẩu của EU đều ít nhiều tác động đến DN xuất khẩu của Việt Nam. Đây là thách thức lớn đối với một số ngành hàng xuất khẩu nhưng đồng thời cũng là động lực để DN chủ động chuyển đổi xanh, hướng tới tiêu chuẩn phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Việc chuyển đổi sản xuất xanh không chỉ có ý nghĩa quan trọng với bản thân mỗi DN mà còn tác động tới cả chuỗi cung ứng. Bởi vì, khi một đơn vị cung ứng giảm phát thải, các DN trong chuỗi hoạt động cũng sẽ đến gần hơn với mục tiêu về giảm phát thải và Net Zero. Khi có mạng lưới DN cùng nỗ lực giảm phát thải, trung hòa carbon gắn kết với nhau, các DN sẽ có thêm lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế và mở ra được những cơ hội mới trong thách thức chung do thuế carbon.

Ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiêm Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam: Thay đổi tư duy sản xuất từ số lượng sang chất lượng

Hiện nay, Việt Nam có hai ngành hàng mang lại giá trị xuất khẩu cao, nhưng nguyên liệu phần nhiều là nhập khẩu đó là điều và cao su. Chẳng hạn đối với mặt hàng điều, năm 2022, Việt Nam nhập khẩu 4 tỷ USD nguyên liệu điều, nhưng xuất khẩu lại chưa được 4 tỷ USD. Ngoài ra, đối với mặt hàng thủy sản, mặc dù Việt Nam có nhiều nhà máy chế biến, nhưng nguồn nguyên liệu, nhà máy chế biến cũng gặp nhiều vấn đề, nhất là mặt hàng tôm nguyên liệu phải nhập khẩu từ Ấn Độ. Năm 2022, Việt Nam nhập khẩu nguyên liệu tôm từ Ấn Độ trị giá trên 400 triệu USD.

Mỗi thị trường có đặt ra các quy định cụ thể mà DN cần phải nắm cụ thể để chủ động thực hiện. Chẳng hạn, thị trường Trung Quốc, sản phẩm cần phải đảm bảo truy xuất an toàn thực phẩm, có qui trình quản lý trong chuỗi sản xuất, đảm bảo nguồn gốc (vùng trồng, vùng nuôi); thị trường EU quy định: mức dư lượng ngày càng cao, qui định nguồn gốc nguyên liệu gắn với lao động và bảo tồn; phát triển bền vững và kinh tế xanh… Chính vì vậy, DN nâng cao năng lực và nhận thức trong việc nắm bắt các qui định về kỹ thuật và yêu cầu về SPS của thị trường, hoàn thiện nhà máy và hệ thống quản lý. Cần thay đổi tư duy sản xuất từ số lượng sang chất lượng, đặt mục tiêu đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng an toàn thực phẩm lên hàng đầu.

Đồng thời, thiết lập cơ chế hợp tác hữu cơ giữa cơ quan quản lý - DN - người sản xuất nhằm đảm bảo giá trị, chất lượng và an toàn cho toàn bộ chuỗi cung ứng. Đào tạo cán bộ kỹ thuật có kỹ năng quản lý và giám sát về an toàn thực phẩm cho quá trình sản xuất và chế biến. Đầu tư máy móc thiết bị và nghiên cứu sản xuất ra sản phẩm có chất lượng cao an toàn đáp ứng tiêu chuẩn thị trường ngày càng cao...

P.V (ghi)

Lê Thu

Tin liên quan

Rình rập nguy cơ khủng hoảng tài chính

Rình rập nguy cơ khủng hoảng tài chính

(HQ Online) - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) lâu nay vẫn luôn phàn nàn về tình trạng thiếu kiểm soát tài chính tại một số quốc gia bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng như Hy Lạp và Argentina.
Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2023: Củng cố tài khóa vẫn là ưu tiên chính sách hàng đầu

Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2023: Củng cố tài khóa vẫn là ưu tiên chính sách hàng đầu

(HQ Online) - Tại Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2023 với chủ đề “Chính sách tài chính vượt qua thách thức, hướng tới phát triển bền vững”, các chuyên gia đã chỉ ra những nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành, trong đó có Bộ Tài chính nhằm hỗ trợ nền kinh tế vượt qua khó khăn. Đồng thời, cũng đã có nhiều ý kiến hiến kế để chính sách tài chính tiếp tục vượt qua thách thức, hướng tới phát triển bền vững.
Doanh nghiệp nhựa chuyển đổi xanh, giảm phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu

Doanh nghiệp nhựa chuyển đổi xanh, giảm phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu

(HQ Online) - Ngành nhựa đang được dự báo có tốc độ tăng trưởng khả quan, lên tới 8% mỗi năm trong giai đoạn từ 2023-2028. Tuy nhiên, để vươn ra thị trường thế giới, các doanh nghiệp ngành nhựa phải hướng đến xuất khẩu bền vững, giảm phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu.
HDBank dẫn đầu tốc độ tăng trưởng số lượng giao dịch NAPAS 247

HDBank dẫn đầu tốc độ tăng trưởng số lượng giao dịch NAPAS 247

(HQ Online) - HDBank dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng số lượng giao dịch NAPAS 247 năm 2023, với tỷ lệ 126,24%.
Viettel Post và Vietnam Airlines cung cấp giải pháp toàn trình logistics, tiết kiệm đến 30% chi phí

Viettel Post và Vietnam Airlines cung cấp giải pháp toàn trình logistics, tiết kiệm đến 30% chi phí

(HQ Online) - Với việc phát huy thế mạnh, nguồn lực sẵn có, sự phối hợp giữa Viettel Post và Vietnam Airlines sẽ cung cấp tới các doanh nghiệp tại Hải Phòng giải pháp toàn trình logistics và tiết kiệm đến 30% chi phí.
T&T Group đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 3

T&T Group đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 3

(HQ Online) - Ngày 30/11/2023, tại Hà Nội, Tập đoàn T&T Group đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 3 và kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn (1993-2023).
Khách hàng hốt lộc cuối năm khi mở tài khoản HDBank

Khách hàng hốt lộc cuối năm khi mở tài khoản HDBank

(HQ Online) - Từ nay đến 16/12/2023, khi mở mới tài khoản trên App HDBank, khách hàng sẽ có cơi hội nhận hoàn tiền từ 50.000 - 5.000.000 đồng. Hàng ngàn giải thưởng đang sẵn sàng cho dịp săn sales hoành tráng nhất năm.
11 tháng năm 2023, TKV nộp ngân sách vượt kế hoạch cả năm 20%

11 tháng năm 2023, TKV nộp ngân sách vượt kế hoạch cả năm 20%

(HQ Online) - Thông tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cho biết, 11 tháng năm 2023, hầu hết các chỉ số kinh doanh của Tập đoàn đều vượt so với cùng kỳ năm 2022, đặc biệt, nộp ngân sách nhà nước vượt 20% kế hoạch nộp của cả năm 2023 .
Vinamilk được vinh danh Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam

Vinamilk được vinh danh Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam

(HQ Online) - Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa được vinh danh là Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2023 trong khuôn khổ diễn đàn quốc gia thường niên Văn hóa và doanh nghiệp.
Herbalife công bố kết quả khảo sát sức mạnh của cộng đồng tại khu vực châu Á- Thái Bình Dương.

Herbalife công bố kết quả khảo sát sức mạnh của cộng đồng tại khu vực châu Á- Thái Bình Dương.

(HQ Online) - Cuộc khảo sát được Herbalife tiến hành vào tháng 8 năm nay nhằm khám phá tầm quan trọng của sự hỗ trợ từ xã hội để có một lối sống năng động, lành mạnh.
Doanh nghiệp Hàn Quốc thực hiện trách nhiệm xã hội tại Việt Nam

Doanh nghiệp Hàn Quốc thực hiện trách nhiệm xã hội tại Việt Nam

(HQ Online) - Ngày 29/11, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (Kocham) và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đã phối tổ chức sự kiện thực hiện trách nhiệm xã hội (CSR) doanh nhân Hàn Quốc và lễ trao học bổng “Chung tay chia sẻ 2023”.
Bạn có biết “ruột khỏe” thì “não vui?”

Bạn có biết “ruột khỏe” thì “não vui?”

(HQ Online) - TS.BS. Trần Khánh Vân, Trưởng khoa Vi chất, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, hệ tiêu hóa tốt đóng vai trò cốt lõi cho một sức khỏe toàn diện. Khi khỏe đường ruột đồng nghĩa sức khỏe tinh thần được cải thiện, tâm lý trở nên thư thái hơn.
Dự kiến năm 2023, TKV nộp ngân sách tại Quảng Ninh tăng 11,6% so với 2022

Dự kiến năm 2023, TKV nộp ngân sách tại Quảng Ninh tăng 11,6% so với 2022

(HQ Online) - Chiều 14/11/2023, tại Trụ sở Tập đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về công tác phối hợp giữa tỉnh Quảng Ninh và ngành than trong năm 2023 - triển khai các nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 và những kiến nghị, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy SXKD của ngành than.
Hệ thống tiêm chủng VNVC được vinh danh là công ty dược uy tín số 1 Việt Nam năm 2023

Hệ thống tiêm chủng VNVC được vinh danh là công ty dược uy tín số 1 Việt Nam năm 2023

(HQ Online) - Hai năm liên tiếp, Hệ thống tiêm chủng VNVC - Công ty cổ phần Vacxin Việt Nam được vinh danh là đơn vị dẫn đầu các công ty dược uy tín Việt Nam, kết quả vừa được công bố ngày 28/11/2023.
Dịch chuyển chuỗi cung ứng tạo cơ hội cho doanh nghiệp logistics

Dịch chuyển chuỗi cung ứng tạo cơ hội cho doanh nghiệp logistics

(HQ Online) - Những thách thức và rủi ro trước sự dịch chuyển mạnh mẽ của chuỗi cung ứng toàn cầu đã được các diễn giả chia sẻ với doanh nghiệp logistics tại Diễn đàn Logistics TPHCM năm 2023 tổ chức ngày 29/11.
Trái tim cho em - Hành trình 15 năm chữa lành nhịp đập cho gần 7.000 trái tim

Trái tim cho em - Hành trình 15 năm chữa lành nhịp đập cho gần 7.000 trái tim

(HQ Online) - Trái tim cho em là chương trình nhân đạo do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp với Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện từ năm 2008 và là một trong những dự án vì cộng đồng được duy trì dài hạn nhất tại Việt Nam.
Xem thêm
cty-toan-phat
hd-bank

Vấn đề Bạn quan tâm

Tin mới

HDBank dẫn đầu tốc độ tăng trưởng số lượng giao dịch NAPAS 247

HDBank dẫn đầu tốc độ tăng trưởng số lượng giao dịch NAPAS 247

HDBank dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng số lượng giao dịch NAPAS 247 năm 2023, với tỷ lệ 126,24%.
Tiếp tục gỡ vướng khai báo hàng gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

Tiếp tục gỡ vướng khai báo hàng gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

Liên quan đến việc thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố về khai thông tin.
Chỉ số PMI của ngành sản xuất chưa thoát khỏi trạng thái suy giảm

Chỉ số PMI của ngành sản xuất chưa thoát khỏi trạng thái suy giảm

Các điều kiện kinh doanh tổng thể trong ngành sản xuất của Việt Nam trong tháng 10 vẫn chưa thoát khỏi trạng thái suy giảm khi sản lượng tại các công ty tiếp tục giảm.
Mercedes AMG SL 43, huyền thoại trở lại với mức giá gần 7 tỷ đồng

Mercedes AMG SL 43, huyền thoại trở lại với mức giá gần 7 tỷ đồng

Được xem là biểu tượng xe thể thao mui trần mới, Mercedes-AMG SL 43 có mức giá bán công bố là 6,959 tỷ đồng. Tuy nhiên hãng công bố số lượng bán tại Việt Nam sẽ rất giới hạn
Viettel Post và Vietnam Airlines cung cấp giải pháp toàn trình logistics, tiết kiệm đến 30% chi phí

Viettel Post và Vietnam Airlines cung cấp giải pháp toàn trình logistics, tiết kiệm đến 30% chi phí

Với việc phát huy thế mạnh, nguồn lực sẵn có, sự phối hợp giữa Viettel Post và Vietnam Airlines sẽ cung cấp tới các doanh nghiệp tại Hải Phòng giải pháp toàn trình logistics và tiết kiệm đến 30% chi phí.
LONGFORM: Tăng lương tối thiểu vùng năm 2024: Thế khó cho cả doanh nghiệp và người lao động

LONGFORM: Tăng lương tối thiểu vùng năm 2024: Thế khó cho cả doanh nghiệp và người lao động

Từ năm 2014 đến nay, lương tối thiểu (LTT) vùng trải qua 8 lần điều chỉnh với các mức tăng: 15,2% năm 2014, 14,2% năm 2015, 12,4% năm 2016, 7,3% năm 2017, 6,5% năm 2018, 5,3% năm 2019, 5,5% năm 2020 đến tháng 6/2022, 6% từ tháng 7 năm 2022 đến nay. Tuy nh
MEGASTORY: Hành trình chống gian lận hóa đơn điện tử: Cuộc chiến không khoan nhượng

MEGASTORY: Hành trình chống gian lận hóa đơn điện tử: Cuộc chiến không khoan nhượng

Triển khai thực hiện hoá đơn điện tử (HĐĐT) là một đột phá lớn của ngành Tài chính trong công cuộc đổi mới quản lý thuế nói chung và cải cách hành chính thuế nói riêng. Việc ra đời HĐĐT đã thổi một luồng sinh khí mới vào bức tranh quản lý tài chính.
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Cục Thuế XNK Đặng Sơn Tùng

Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Cục Thuế XNK Đặng Sơn Tùng

Sáng ngày 15/11/2023, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường đã trao Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Sơn Tùng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thuế XNK.
Inforgraphic: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum Nguyễn Văn Đông

Inforgraphic: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum Nguyễn Văn Đông

Ngày 9/11, tại trụ sở Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum, Tổng cục Hải quan tổ chức lễ công bố quyết định số 2623/QĐ-TCHQ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Đông, Cục trưởng Cục Hải quan Bình Định giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan Gia Lai –
Inforgraphic: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Đắk Lắk Trần Hải Sơn

Inforgraphic: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Đắk Lắk Trần Hải Sơn

Chiều 8/11, tại trụ sở Cục Hải quan Đắk Lắk, Tổng cục Hải quan tổ chức lễ công bố quyết định số 2626/QĐ-TCHQ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Hải Sơn, Cục trưởng Cục Hải quan Khánh Hòa giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan Đắk Lắk kể từ ngày 10
Chủ tịch nước: Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản là mối “lương duyên trời định”

Chủ tịch nước: Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản là mối “lương duyên trời định”

Phát biểu trong hội đàm với Thủ tướng Kishida Fumio, Chủ tịch nước cho rằng quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ...
Thủ tướng tới Dubai, bắt đầu tham dự COP28 và hoạt động song phương tại UAE

Thủ tướng tới Dubai, bắt đầu tham dự COP28 và hoạt động song phương tại UAE

Việc Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị COP28 gửi đi thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam ...
TPHCM: Hầu hết các loại vắc xin tiêm chủng mở rộng đều đã hết

TPHCM: Hầu hết các loại vắc xin tiêm chủng mở rộng đều đã hết

Bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, hầu hết các ...
Hà Nội: Còn nhiều dư địa trong điều hành, khống chế lạm phát

Hà Nội: Còn nhiều dư địa trong điều hành, khống chế lạm phát

Bình quân 11 tháng năm 2023, CPI của TP Hà Nội tăng 1,8% so với bình quân cùng kỳ năm ...
Người nước ngoài đến Việt Nam hoạt động cho vay nặng lãi trên 1.000%/năm

Người nước ngoài đến Việt Nam hoạt động cho vay nặng lãi trên 1.000%/năm

Nhiều đối tượng người nước ngoài như Trung Quốc, Nam Phi, Nga… đến Việt Nam thành lập, thu mua, thuê ...
Giá xăng dầu biến động nhẹ trong kỳ điều hành ngày 30/11

Giá xăng dầu biến động nhẹ trong kỳ điều hành ngày 30/11

Mức điều chỉnh tăng cao nhất là 171 đồng/lít đối với dầu hỏa và giảm ít nhất 34 đồng/lít đối ...
Khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm

Khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm

Ngày 1/12/2023, chính quyền tỉnh Lạng Sơn và chính quyền Quảng Tây phối hợp tổ chức Lễ khôi phục hoạt ...
Hải quan Việt Nam tích cực điện tử hóa các quy trình theo tiêu chuẩn SAFE

Hải quan Việt Nam tích cực điện tử hóa các quy trình theo tiêu chuẩn SAFE

Phiên họp lần thứ 29 của nhóm làm việc Khung tiêu chuẩn An ninh và Tạo thuận lợi thương mại ...
Chương trình Chuyển động Hải quan kỳ 3 tháng 11/2023

Chương trình Chuyển động Hải quan kỳ 3 tháng 11/2023

(HQ Online) - Những ngày cuối tháng 11 đã liên tiếp diễn ra các sự kiện hợp tác quốc tế ...
Hải quan Móng Cái- Đông Hưng trao đổi kinh nghiệm quản lý

Hải quan Móng Cái- Đông Hưng trao đổi kinh nghiệm quản lý

Phía Hải quan Đông Hưng cũng đánh giá cao sự phối hợp của Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng ...
Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Hải quan Thanh Hóa giảm 20%

Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Hải quan Thanh Hóa giảm 20%

Tính đến 21/11/2023, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu hàng hóa làm thủ tục tại Cục Hải quan ...
Khởi động hoạt động xuất nhập cảnh hành khách qua cầu Bắc Luân II

Khởi động hoạt động xuất nhập cảnh hành khách qua cầu Bắc Luân II

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần hợp tác hữu nghị truyền thống giữa 2 địa phương Móng Cái ...
Quảng Ninh: Lên kế hoạch cao điểm chống buôn lậu dịp cuối năm

Quảng Ninh: Lên kế hoạch cao điểm chống buôn lậu dịp cuối năm

Các lực lượng tuân thủ nghiêm quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các ...
Vai trò của Hải quan trong vụ bắt giữ 1,3 tấn ma túy

Vai trò của Hải quan trong vụ bắt giữ 1,3 tấn ma túy

Vụ bắt giữ 1,3 tấn ma túy tổng hợp tại Hải Phòng và Hà Tĩnh liên quan đến đường dây ...
Tạm giữ nhiều hàng ngoại có dấu hiệu nhập lậu

Tạm giữ nhiều hàng ngoại có dấu hiệu nhập lậu

Thông tin từ Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5, Cục QLTT Long An cho biết, qua kiểm tra ...
Giám đốc Công ty TNHH Phong Đạt bị tạm hoãn xuất cảnh

Giám đốc Công ty TNHH Phong Đạt bị tạm hoãn xuất cảnh

Ông Hsu Chen Ho, sinh năm 1955, Quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan) đã bị tạm hoãn xuất cảnh kể ...
Điện Biên: Phá chuyên án 12 bánh heroin và 54.000 viên ma túy

Điện Biên: Phá chuyên án 12 bánh heroin và 54.000 viên ma túy

Đối tượng bị bắt giữ khai nhận, 12 bánh chất bột màu trắng đục là chất ma túy heroin và ...
Dùng xe tải, xe khách đã được hạ tải... để chở hàng lậu

Dùng xe tải, xe khách đã được hạ tải... để chở hàng lậu

Hàng hóa nhập lậu được vận chuyển qua các đường mòn, lối mở ở khu vực biên giới, dọc sông ...
Tiếp tục gỡ vướng khai báo hàng gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

Tiếp tục gỡ vướng khai báo hàng gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

Liên quan đến việc thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát ...
Các loại hạt của cây có chứa chất ma tuý thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu?

Các loại hạt của cây có chứa chất ma tuý thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu?

Từ thực tế làm thủ tục cho hàng hóa nhập khẩu, cơ quan Hải quan đã phát hiện một số ...
Xử lý thuế sau khi tách doanh nghiệp

Xử lý thuế sau khi tách doanh nghiệp

Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn Cục Hải quan Lào Cai thực hiện các quy định về thủ ...
Đề xuất nhiều quy định tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thẩm định giá

Đề xuất nhiều quy định tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thẩm định giá

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định quy định về thẩm định giá ...
Vướng mắc về một mặt hàng được quy định tại 2 văn bản pháp luật

Vướng mắc về một mặt hàng được quy định tại 2 văn bản pháp luật

Một doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng phụ gia thức ăn chăn nuôi, Hải quan TPHCM nhận định mặt hàng ...
Kết quả giám định là căn cứ xác định hàng nhập khẩu bị thiệt hại do hỏa hoạn

Kết quả giám định là căn cứ xác định hàng nhập khẩu bị thiệt hại do hỏa hoạn

Cơ quan Hải quan nơi quản lý DN chế xuất căn cứ kết quả giám định để làm cơ sở ...
Mercedes AMG SL 43, huyền thoại trở lại với mức giá gần 7 tỷ đồng

Mercedes AMG SL 43, huyền thoại trở lại với mức giá gần 7 tỷ đồng

Được xem là biểu tượng xe thể thao mui trần mới, Mercedes-AMG SL 43 có mức giá bán công bố ...
Honda Việt Nam tung Wave RSX FI 2024

Honda Việt Nam tung Wave RSX FI 2024

Wave RSX FI 2024 được nâng cấp và thay đổi toàn diện trong thiết kế phía trước cùng phần thân ...
Thách thức trong lộ trình phát triển xe điện của Đông Nam Á

Thách thức trong lộ trình phát triển xe điện của Đông Nam Á

Theo GS, TS Tham Siew Yean của Đại học Quốc gia Malaysia, Đông Nam Á đang chạy đua để gia ...
Xe hybrid "bán chạy" ở Trung Quốc - thách thức mới cho các hãng ôtô nước ngoài

Xe hybrid "bán chạy" ở Trung Quốc - thách thức mới cho các hãng ôtô nước ngoài

Theo Hiệp hội Các Nhà Sản xuất Ôtô Trung Quốc, xe hybrid hiện phổ biến đến mức phân khúc này ...
Trung tâm trưng bày mới của Land Rover: Nâng tầm trải nghiệm cho xe sang

Trung tâm trưng bày mới của Land Rover: Nâng tầm trải nghiệm cho xe sang

Land Rover Việt Nam đã chính thức giới thiệu Trung tâm trưng bày mới đầu tiên trên thế giới, được ...
Ô tô nhập về cảng Hải Phòng tăng mạnh

Ô tô nhập về cảng Hải Phòng tăng mạnh

Ô tô vận tải được nhập khẩu chủ yếu tại khu vực cảng Hải Phòng với 443 chiếc, tăng 52% ...
Rình rập nguy cơ khủng hoảng tài chính

Rình rập nguy cơ khủng hoảng tài chính

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) lâu nay vẫn luôn phàn nàn về tình trạng thiếu kiểm soát tài chính ...
Kinh tế toàn cầu trước triển vọng lạc quan cho năm 2024

Kinh tế toàn cầu trước triển vọng lạc quan cho năm 2024

Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs nhận định kinh tế toàn cầu năm 2024 sẽ tăng trưởng vượt dự báo, ...
WCO tổ chức hội nghị chuyên đề đầu tiên về bảo vệ cơ quan Hải quan khỏi tội phạm có tổ chức

WCO tổ chức hội nghị chuyên đề đầu tiên về bảo vệ cơ quan Hải quan khỏi tội phạm có tổ chức

Ngày 26 và 27/11/2023, tại Brussels diễn ra Hội nghị chuyên đề đầu tiên về “Bảo vệ các cơ quan ...
Kinh tế Mỹ "bứt phá" nhờ đầu tư và chi tiêu chính phủ tăng cao

Kinh tế Mỹ "bứt phá" nhờ đầu tư và chi tiêu chính phủ tăng cao

So với cùng kỳ năm ngoái, GDP của Mỹ đã tăng trưởng 5,2% trong quý 3, mức cao nhất kể ...
Thu giữ hơn 160 kg ma túy đá

Thu giữ hơn 160 kg ma túy đá

(HQ Online) - Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ vừa phát hiện hơn 160 kg ma ...
Nhân dân tệ phục hồi mang tín hiệu tích cực đến nền kinh tế Trung Quốc

Nhân dân tệ phục hồi mang tín hiệu tích cực đến nền kinh tế Trung Quốc

Chuyên gia cho rằng sự phục hồi của tỷ giá nhân dân tệ là biểu hiện của nền kinh tế ...
Phiên bản di động