Điều kiện để Vinfast hưởng chính sách miễn thuế nhập khẩu

16:07 | 20/02/2021

(HQ Online) - Theo hướng dẫn của cơ quan Hải quan, để được hưởng chính sách miễn thuế NK đối với linh kiện NK để sản xuất ô tô và cụm linh kiện XK để phục vụ mục đích kiểm nghiệm, thử nghiệm, Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast (gọi tắt là Vinfast) cần phải hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở có được miễn thuế?
Cụ thể hóa chủ trương miễn thuế nhập khẩu linh kiện ô tô nhập khẩu cho VinFast

Theo Tổng cục Hải quan, điểm 9 Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ quy định: “Về miễn thuế NK đối với linh kiện ô tô, Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Tài chính miễn thuế NK linh kiện ô tô của Vinfast để sản xuất, lắp ráp xe ô tô và cụm linh kiện XK ra nước ngoài phục vụ mục đích kiểm nghiệm theo diện trường hợp đặc biệt quy định tại Luật Thuế XK, thuế NK và Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016. Bộ Tài chính tổ chức thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch, không để xảy ra trục lợi chính sách”.

Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 11057/VPCP-KTTH ngày 31/12/2020 của Văn phòng Chính phủ: “Đồng ý việc miễn thuế NK linh kiện ô tô của Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và kinh doanh Vinfast để sản xuất, lắp ráp xe ô tô và cụm linh kiện XK cho mục đích kiểm nghiệm, thử nghiệm theo đề xuất của Bộ Tài chính tại các văn bản số 13502/BTC-CST ngày 3/11/2020 và số 39/BC-BTC ngày 31/3/2020”.

1342-31-1054-nha-may-2019-baohaiquan
Nhà máy sản xuất ô tô VinFast nơi sản xuất những chiếc ô tô mang thương hiệu Việt đầu tiên.

Theo đó, ngày 15/1/2021, Bộ Tài chính đã có công văn số 490/BTC-CST giao Tổng cục Hải quan hướng dẫn các cục hải quan địa phương thực hiện miễn thuế NK linh kiện ô tô của Vinfast để sản xuất, lắp ráp xe ô tô và cụm linh kiện XK ra nước ngoài cho mục đích kiểm nghiệm, thử nghiệm theo diện trường hợp đặc biệt quy định tại Luật Thuế XK, thuế NK và Nghị định 134/2016/NĐ-CP; văn bản số 13502/BTC-CST; số 39/BC-BTC đã được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đồng ý.

Theo đó, Chính phủ đồng ý cho Vinfast được miễn thuế NK linh kiện để sản xuất, lắp ráp 200 xe ô tô và 100 cụm linh kiện XK ra nước ngoài cho mục đích kiểm nghiệm, thử nghiệm thuộc các tờ khai hải quan NK đã đăng ký với cơ quan Hải quan trong giai đoạn từ ngày 13/11/2018 đến ngày 31/12/2020 theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 11057/VPCP-KTTH ngày 31/12/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Để được hưởng chính sách miễn thuế này, Vinfast phải có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ miễn thuế. Trong đó, Vinfast cần có 1 bản chính công văn đề nghị miễn thuế; bảng kê chi tiết liên quan đến các linh kiện NK dùng để lắp ráp xe ô tô, cụm linh kiện XK ra nước ngoài phục vụ mục đích kiểm nghiệm; chứng từ kế toán thể hiện số lượng linh kiện NK đã được sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe ô tô, cụm linh kiện XK ra nước ngoài phục vụ mục đích kiểm nghiệm. bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật của xe ô tô và cụm linh kiện XK ra nước ngoài phục vụ mục đích kiểm nghiệm của DN; kết quả kiểm nghiệm của nước ngoài đối với từng chủng loại xe và cụm linh kiện XK thể hiện tên, số lượng các linh kiện sử dụng sản xuất, lắp ráp từng chủng loại xe ô tô, từng cụm linh kiện. Có bảng mã quy đổi chủng loại xe và mã ô tô, cụm linh kiện (nếu có).

Trường hợp Giấy chứng nhận kiểm nghiệm của nước ngoài không thể hiện tên, số lượng các linh kiện sử dụng sản xuất, lắp ráp từng chủng loại xe ô tô, từng cụm linh kiện thì DN phải nộp bảng định mức linh kiện sử dụng để sản xuất, lắp ráp cho 1 chủng loại xe ô tô, cụm linh kiện XK do DN lập phù hợp với hồ sơ kỹ thuật.

Ngoài ra, xử lý đối với trường hợp nộp thừa tiền thuế theo quy định tại Điều 132 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 65 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, DN cần có công văn đề nghị hoàn thuế theo mẫu quy định.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, ngoài trách nhiệm của DN để được hưởng chính sách miễn thuế thì để giải quyết nhanh chính sách này cho DN, thì cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa NK có trách nhiệm thực hiện kiểm tra hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện điểm 9 Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ, cơ quan Hải quan ban hành quyết định hoàn thuế và lập lệnh hoàn trả số thuế nộp thừa cho DN theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cơ quan Hải quan có văn bản yêu cầu DN nộp bổ sung hoặc giải trình. Trường hợp DN đã bổ sung, giải trình nhưng cơ quan Hải quan vẫn chưa đủ cơ sở để hoàn thuế thì cơquan Hải quan kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế để xác định chính xác số tiền thuế NK được hoàn.

Nụ Bùi