Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn

18:54 | 05/04/2019

(HQ Online) - Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương trong nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách trung ương trong nước tại bộ, ngành và địa phương.

dieu chinh ke hoach dau tu cong trung han Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho NHNN và 5 địa phương
dieu chinh ke hoach dau tu cong trung han Giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho 9 cơ quan
dieu chinh ke hoach dau tu cong trung han Giao hơn 330.000 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước 2019
dieu chinh ke hoach dau tu cong trung han Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
dieu chinh ke hoach dau tu cong trung han
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương trong nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách trung ương trong nước tại bộ, ngành và địa phương cho các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của các bộ, ngành và địa phương.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, các cơ quan liên quan về tính chính xác các nội dung thông tin, số liệu và mức vốn điều chỉnh của các dự án.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ danh mục dự án và kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 điều chỉnh ở trên thông báo cho các đơn vị danh mục và kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 điều chỉnh cho từng dự án theo quy định; báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

Hương Dịu