Điều chỉnh giá dịch vụ hoa tiêu cho doanh nghiệp vận tải biển

11:07 | 15/04/2020

(HQ Online) - Trên cơ sở đề xuất của Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam, đại diện lãnh đạo của các Hiệp hội và doanh nghiệp hoa tiêu đã thống nhất áp dụng một số giải pháp nhằm tiết giảm chi phí và điều chỉnh giảm giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động nội địa đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.

dieu chinh gia dich vu hoa tieu cho doanh nghiep van tai bien Doanh nghiệp vận tải biển tìm hướng đi trong khó khăn
dieu chinh gia dich vu hoa tieu cho doanh nghiep van tai bien Thủ tướng yêu cầu nhanh chóng nghiên cứu biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển
dieu chinh gia dich vu hoa tieu cho doanh nghiep van tai bien Doanh nghiệp vận tải biển: Vì sao “chậm lớn”?
dieu chinh gia dich vu hoa tieu cho doanh nghiep van tai bien
Tiết giảm chi phí và điều chỉnh giảm giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động nội địa đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Ảnh: Internet.

Để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Cục Hàng hải Việt Nam đã tham gia họp trực tuyến với các Hiệp hội: Hoa tiêu hàng hải Việt Nam, Chủ tàu Việt Nam, Chủ tàu địa phương và các Công ty Hoa tiêu hàng hải thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc; Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam; Công ty TNHH Hoa tiêu hàng hải TKV (thuộc Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam); Công ty CP Dịch vụ và vận tải biển Vũng Tàu; Công ty Hoa tiêu Tân Cảng (thuộc Tổng công ty Tân cảng) về việc điều chỉnh giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải.

Trên cơ sở đề xuất của Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam, nhằm chia sẻ khó khăn và kịp thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp vận tải biển trong thời gian dịch Covid-19, bên cạnh các giải pháp đã được Chính phủ, các bộ, ngành và Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện, đại diện lãnh đạo của các Hiệp hội và doanh nghiệp hoa tiêu đã thảo luận, thống nhất áp dụng một số giải pháp nhằm tiết giảm chi phí và điều chỉnh giảm giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động nội địa đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.

Theo đó, tất cả tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa (bao gồm cả tàu thuyền và phương tiện VR-SB) sẽ được giảm giá dịch vụ hoa tiêu đến mức tối thiểu theo quy định tại Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT ngày 14/11/2018 của Bộ Giao thông vận tải (Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT) về việc ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam (giảm 10% so với mức giá đang áp dụng hiện nay).

Thời gian thực hiện là 3 tháng, kể từ ngày 1/5/2020.

Được biết, trước thời điểm ngày 1/1/2017, phí hoa tiêu hàng hải được thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh về phí và lệ phí. Mức phí được quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.

Từ ngày 1/1/2017, dịch vụ hoa tiêu được điều chỉnh từ cơ chế phí sang cơ chế giá do Nhà nước định giá. Mức giá được quy định tại Quyết định số 3946/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu và dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển Việt Nam; sau đó quy định tại Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT.

Kể từ khi áp dụng cơ chế giá, các công ty Hoa tiêu hàng hải đều áp dụng mức tối đa giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải quy định tại Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động nội địa. Mức giá này vẫn giữ ổn định từ năm 2017 đến nay.

Xuân Thảo