Diễn đàn chính sách trực tuyến: "Hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch Covid-19: Từ chính sách đến thực tiễn”

08:39 | 01/10/2021

(HQ Online) - Từ 9 đến 11 giờ hôm nay, Tạp chí Hải quan tổ chức Diễn đàn chính sách trực tuyến "Hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch Covid-19: Từ chính sách đến thực tiễn” để các diễn giả trao đổi, đánh giá về các chính sách giãn, hoãn, giảm thuế; các chính sách liên quan lĩnh vực tín dụng ngân hàng; tác động “trợ lực” của các chính sách này đối với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp như thế nào, và giải pháp tiếp theo để doanh nghiệp được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ một cách kịp thời, hiệu quả nhất.

Thông qua Diễn đàn, những ý kiến đóng góp, khuyến nghị của các diễn giả được trao đổi làm rõ để Chính phủ và các bộ, ngành tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh đang phức tạp hiện nay.

Diễn đàn hôm nay được phát trực tiếp trên Tạp chí Hải quan Online tại địa chỉ www.haiquanonline.com.vn và trên các nền tảng Youtube và Fanpage của Tạp chí Hải quan.

Tham gia Diễn đàn gồm các diễn giả:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Tổng cục Thuế.

- Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam.

- Bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc Văn phòng Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV).

- Ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng.

Tạp chí Hải quan