Đại biểu 19 nền kinh tế tham gia cuộc họp nhóm chuyên gia sở hữu trí tuệ APEC

15:51 | 23/08/2017

(HQ Online)- Ngày 22/8, trong khuôn khổ Hội nghị SOM 3 và các cuộc họp bên lề của năm APEC Việt Nam 2017 tại TP. Hồ Chí Minh, cuộc họp lần thứ 45 nhóm chuyên gia sở hữu trí tuệ APEC (SHTT-IPEG 45) đã khai mạc và sẽ kết thúc vào ngày 23/8.

dai bieu 19 nen kinh te tham gia cuoc hop nhom chuyen gia so huu tri tue apec

Các đại biểu tham gia cuộc họp.

Tham dự Cuộc họp có đại biểu đến từ 19/21 nền kinh tế thành viên APEC và đoàn Việt Nam gồm 7 thành viên do Cục trưởng Cục SHTT, Bộ Khoa học và Công nghệ Đinh Hữu Phí làm Trưởng đoàn.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Cục trưởng Đinh Hữu Phí đánh giá hoạt động của IPEG 45 đã bám sát các định hướng ưu tiên của năm APEC 2017, cụ thể: thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm; đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực sâu rộng; nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) trong kỷ nguyên số và  tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cung tại cuộc họp IPEG 45, ngoài đóng góp các ý kiến, kinh nghiệm về hoạt động bảo hộ quyền SHTT, các đại biểu đã chia sẽ, thảo luận các nội dung trọng tâm; mục đích chung của hợp tác APEC về SHTT như: tăng cường đối thoại về chính sách SHTT và thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường tính hiệu quả của hệ thống bảo hộ SHTT, thực hiện Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền SHTT (Hiệp định TRIPS của WTO); nỗ lực triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động tập thể (CAP) về SHTT nhằm đạt các mục tiêu Bogor của APEC về tự do hóa thương mại và đầu tư vào năm 2020; phát triển nguồn nhân lực về SHTT cho các nền kinh tế đang phát triển và chậm phát triển; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền quảng bá nâng cao nhận thức của công chúng về SHTT; khuyến khích sử dụng, khai thác và thương mại hóa quyền SHTT.

Trong khuôn khổ cuộc họp, đoàn Việt Nam đã có các bài trình bày giới thiệu về hệ thống nộp đơn điện tử đang vận hành tại Cục SHTT từ tháng 1/2017 và quá trình chuẩn bị gia nhập Thỏa ước La Hay về Đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp.

Tiếp theo cuộc họp này, đoàn Việt Nam cũng tổ chức hội thảo APEC về giống cây trồng mới dành cho các nước đang phát triển và hội thảo APEC về thực thi quyền SHTT tại biên giới được tổ chức trong hai ngày 23 và 24/8 tại TP. Hồ Chí Minh.

Đảo Lê