Có thể không được để lại 85% phí sở hữu công nghiệp nữa?

15:22 | 30/10/2019

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 263/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

co the khong duoc de lai 85 phi so huu cong nghiep nua Kê khai phí, lệ phí hải quan với cơ quan Thuế như thế nào?
co the khong duoc de lai 85 phi so huu cong nghiep nua Bộ Tài chính đề xuất giảm phí đăng ký doanh nghiệp
co the khong duoc de lai 85 phi so huu cong nghiep nua Giảm phí thẩm định thay đổi phạm vi hoạt động của cơ sở y tế
co the khong duoc de lai 85 phi so huu cong nghiep nua
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo đó, Bộ Tài chính dự kiến sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 Thông tư số 263 như sau: Tổ chức thu phí được để lại 30% số tiền phí thu được để trang trải các chi phí cho việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phí và lệ phí và nộp 70% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Theo quy định hiện hành, tổ chức thu phí được để lại 85% số tiền phí thu được trước khi nộp ngân sách nhà nước để trang trải các chi phí cho việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phí và lệ phí.

Bên cạnh đó, lệ phí nộp đơn (gồm cả đơn tách, đơn chuyển đổi) và lệ phí yêu cầu gia hạn thời hạn trả lời thông báo của tổ chức thu phí, lệ phí (mỗi lần được phép gia hạn) đều có mức nộp là 150 nghìn đồng.

Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện công việc, dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp là tổ chức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Phí, lệ phí quy định tại Thông tư số 263 được thu bằng đồng Việt Nam, trừ trường hợp thu phí thông qua Văn phòng quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) được thu bằng Franc Thụy Sỹ (CHF) trên cơ sở quy đổi mức thu bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái chính thức của Liên hợp quốc.

Tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí sở hữu công nghiệp bằng tiền mặt hoặc qua dịch vụ bưu chính cho tổ chức thu phí, lệ phí hoặc chuyển khoản vào tài khoản của tổ chức thu phí, lệ phí. Đối với phí thu qua Văn phòng quốc tế của WIPO, phí được chuyển khoản vào tài khoản của tổ chức thu phí mở tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng Việt Nam.

H.Vân